afvalwaterinjectie
Injecteren van productiewater in lege gasvelden in Twente (foto: NAM).

Een enorme lekkage van chemisch afvalwater net over de Duitse grens in Emlichheim zorgt in Nederland voor onrust Volgens gaswinbedrijf Wintershall DEA is er de afgelopen vier ruim 220 miljoen liter chemisch afvalwater in de bodem weggelekt. Een lekkende buis heeft ervoor gezorgd dat het afvalwater direct in het grondwater komt. In Drenthe en Twente is er onrust ontstaan want Nederlandse drinkwaterbeschermingsgebieden liggen tegen de Duitse grens aan, is te zien in een reportage van RTV Oost.

De Noord-Duitse omroep NDR maakte al eerder een reportage over de lekkage.  In Noordoost-Twente wordt net als in Emlichheim afvalwater geïnjecteerd in leeg geproduceerde gasvelden. Deze velden liggen onder meer onder Mander, Ootmarsum, Tubbergen, Rossum en Oldenzaal. Het Nederlandse afvalwater wordt niet, net als in Duitsland, gezuiverd voordat het wordt geïnjecteerd, waardoor hier enorme hoeveelheden afvalwater in de bodem terecht komen.

Afvalwaterzuivering

In Duitsland wordt het water dus wel gezuiverd. Het schone water wordt opnieuw gebruikt in het winningsproces. Het overgebleven en dus sterk geconcentreerde chemische afvalwater wordt dan alsnog in de diepe bodem geïnjecteerd. Maar nu is de buis waardoor het chemische water naar beneden wordt gepompt op 160 meter diepte lek geraakt waardoor het afvalwater terecht is gekomen het grondwater.

Overeenkomsten afvalwaterputten

Volgens Stop Afvalwater Twente is het zeer aannemelijk dat ook in Twente chemisch afvalwater in de bodem lekt. De lekkende put in Duitsland is in hetzelfde jaar is gebouwd als de Twentse putten, bijvoorbeeld die in Rossum.  Daarnaast is de lekkende buis van dezelfde metaalsoorten en was ook de werkwijze bij het slaan van de put identiek. In Duitsland is betere beveiliging omdat de putten tot grotere diepte dubbelwandig is.

Druk weggevallen

Volgens de actievoerders heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft van februari tot afgelopen juli onderzocht waarom de druk in een injectieput in Rossum. Bij injectieput ROW2 in Rossum loopt het afvalwater al enige tijd zonder hulp vanzelf de bodem in. NAM-medewerkers die op de locatie aan het werk zijn, vertellen dat de NAM nu zelfs overweegt om de pomp buiten werking te stellen. Het actiecomité veronderstelt dat dit komt doordat er, net als in Duitsland, een lekkage is ontstaan.

Testfaciliteit waterzuivering

Begin dit jaar meldde NAM in Waterforum dat zij bezig zijn met een testfaciliteit voor waterzuiveringstechnieken. Met deze testfaciliteit kunnen geïnteresseerde ondernemingen hun waterzuiveringstechnieken testen met echt productiewater. NAM wil ruimte maken voor onderzoek, maar zal de bedrijven niet voor hun onderzoek betalen.