Sinds 1866 werkt het KNMI door het hele land met neerslagwaarnemers, die iedere dag het aantal millimeters gevallen regen of millimeters sneeuw doorgeven aan ’De Bilt’. (foto: Esther Rasenberg).

Het KNMI heeft in het kader van het programma Klimaat voor Ruimte alle dagelijkse neerslagmetingen in de periode 1850-1950 gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld. Het is nu mogelijk om per gemeente een set metingen te downloaden en te bekijken. Zo kan iedereen zien hoe lokale neerslagreeksen zich ontwikkelen.

De metingen zijn beschikbaar via gesteld via de website van het KNMI. Vrijwillige waarnemers registreren al 170 jaar iedere ochtend om 9:00 uur (wintertijd) en 10:00 uur (zomertijd) de neerslaghoeveelheid van de afgelopen 24 uur. Het is daarmee het meest continue en uitgebreide netwerk van waarnemingen dat beschikbaar is in Nederland. Het gaat in totaal om zo’n 4,5 miljoen waarnemingen.

Neerslagwaarnemers

In de periode 1850-1950 nam de dichtheid van het netwerk geleidelijk toe naar 320 neerslagwaarnemers nu. Onlangs vroeg het KNMI nieuwe neerslagwaarnemers voor Boxtel, Epen, Hoek van Holland, Maasland, Marken, Roodeschool, Schellingwoude, Schinnen, Swifterbant, West-Terschelling en Woltersum. Op de website meldt het KNMI dat de belangstelling overweldigend was en dat ze voorlopig voorzien zijn.

Standaardisatie

In het eerste decennium van de vorige eeuw vond een standaardisatie plaats van de metingen. Vanaf 1946 werd de opstelling van de regenmeter verlaagd van 1,50 meter naar 0,40 meter boven het grondoppervlak (gemeten tot de bovenrand van de regenmeter). In een jaar tijd was ongeveer 65 procent van de regenmeters verlaagd. De overige regenmeters volgden in de zes jaar daarna. De verlaging zorgde voor een vermindering van de windfout op de metingen. Hierdoor werden de metingen nauwkeuriger, waarbij de regenmeters ongeveer 2,5 procent meer neerslag zijn gaan meten.

Trends

De metingen van voor 1951 geven een dagelijks beeld van de verdeling van de neerslag in Nederland me. Zo geven ze onder meer een nauwkeurig beeld van de droogte die Nederland – en een groot deel van Europa – trof in 1921. Andere voorbeelden zijn natuuronderzoek, validatie van klimaatmodellen en het berekenen van lange-termijn trends in de neerslag. Voor het berekenen van die trends heeft het KNMI bovendien gehomogeniseerde neerslagdata van 102 stations vanaf 1910 ter beschikking gesteld.