Marktstroom
Het water in de Marktstroom is schoon genoeg om er kinderen in te laten spelen (foto: Gemeente Apeldoorn / Maarten Sprang).

Sinds vrijdag 23 april stroomt De Marktstroom door het centrum van Apeldoorn. Met deze waterloop is het laatste onderdeel van ‘de Klimaatstraat’ af. Met steun van provincie Gelderland, het Rijk en het waterschap heeft gemeente Apeldoorn dit stadsgebied, met veel leegstaande winkels, omgetoverd tot een groene winkelstraat die klaar is voor het klimaat van morgen.

In Apeldoorn zijn de Marktstraat en de Beekstraat veranderd in een Klimaatstraat met veel water, planten en bomen. Niet alleen om het gebied aantrekkelijker te maken, maar ook om beter om te gaan met het veranderende klimaat. De openbare ruimte is aangepakt en leegstaande winkels krijgen een nieuwe bestemming. Het meest in het oog springende element van de Klimaatstraat is echter de Marktstroom. Deze waterloop stroomt vanaf de Deventerstraat tot aan de Beekstraat. Door de waterloop stroomt het overtollige grondwater dat bij de parkeergarage onder het Marktplein wordt weggepompt om deze droog te houden. Het wordt aangevuld met opgevangen regenwater. Er is een ondergrondse wateropslag van 200.000 liter aangelegd, waar het groen in tijden van droogte van kan profiteren.

Meer groen en water
Naast de Marktstroom is dit deel van de stad namelijk verrijkt met meer planten, bomen en struiken. Ondernemers, bewoners en de gemeente hebben hiervoor de handen ineengeslagen. Dankzij subsidies van de provincie Gelderland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe kon het project van circa 3 miljoen euro ook gerealiseerd worden. Historische gevels zijn hersteld en regenpijpen zijn afgekoppeld, zodat regenwater meteen opgenomen wordt in de grond. Verder is een parkje aangelegd met nectarrijke bloemen die insecten aantrekken. Ook is er een link gemaakt met de beek de Grift. Het water uit de Marktstroom stroomt via een overloop naar deze beek.