Vijf van de zes kandidaat-Europarlementariërs die op het kantoor van Simavi in Amsterdam op 30 april de Standup4Water-verklaring ondertekenden. Vlnr: Arnout Hoekstra (SP), Dirk-Jan Koch (GL), Thijs Reuten (PvdA), Samira Rafaela (D66), Eva Akerboom (PvdD). De zesde ondertekenaar was Roy Ho Tan Soeng van 50Plus (foto: Jac van Tuijn).

Op 30 april ondertekenden zes kandidaat-Europarlementariërs in het kantoor van Simavi een verklaring waarmee zij aangeven dat de Europese Unie moet inzetten op effectieve maatregelen voor het halen van de mondiale doelstelling van de Sustainable Development Goal nr. 6 over water. De doelstelling vraagt onder meer schoon drinkwater en schone toiletten voor iedereen in 2030.

De ondertekening in het kantoor van Simavi in Amsterdam maakt deel uit van een gecoördineerde Europese actie Standup4Water van meerdere hulporganisaties in de aanloop naar de Europese verkiezingen op 23 en 26 mei. De verklaring roept op de universele toegang tot schoon water en schone toiletten hoog op de Europese agenda te zetten. In de verklaring wordt de kandidaten verzocht zich actief in te zetten als ambassadeurs en te kiezen voor meer investeringen in watervoorzieningen en een betere afstemming met andere SDG-doelen, zoals het bestrijden van honger, verbeteren van gezondheid en klimaatadaptatie. Ook vraagt de verklaring aandacht voor de bijzondere positie van schoolgaande jonge vrouwen in ontwikkelingslanden, die bij menstruatie extra problemen hebben als ze niet kunnen beschikken over schoon water of deugdelijke en hygiënische toiletten. Veel jonge vrouwelijke scholieren blijven dan thuis en missen daardoor veel onderwijs.

Nederlandse ondertekenaars
Voor Nederland gaat het om in totaal 308 kandidaten die verkiesbaar zijn voor 16 politieke partijen. In het Europese parlement zijn 29 zetels beschikbaar voor Nederlandse kandidaten. De Nederlandse kandidaten die de verklaring inmiddels hebben ondertekend, zijn van PvdA, D66, GroenLinks, 50Plus, SP en de Partij voor de Dieren.

Lees de volledige verklaring (bedoeld voor verkiesbare Europarlementariërs).

Een water vending machine in Kenya, waarbij de dorpsraad het tarief per jerrycan bepaalt en met de opbrengst de watervoorziening kan worden onderhouden (foto: Simavi).