Voor ciruclaire waterbouwprojecten is in 2019 en 2020 extra geld beschikbaar. (foto: Wikimedia Commons).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat roepen decentrale overheden en het bedrijfsleven op om voorstellen aan te dragen voor projecten op het gebied van de grond, weg en –waterbouw. Hiervoor is 17,5 miljoen euro beschikbaar. Dat maakte het ministerie van Infrastructuur woensdag 10 juli bekend.

In totaal heeft het kabinet een bedrag van 80 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Daarmee krijgen het bedrijfsleven en decentrale overheden een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave. De beschikbare middelen maken het mogelijk om de doelen van het kabinet dichterbij te brengen en de transitie richting een circulaire economie op te schalen en te versnellen. In 2050 moet Nederland 100% circulair zijn, in 2030 voor 50%. De extra middelen vloeien voort uit de vorige week gepresenteerde klimaatmaatregelen.

 Circulaire economie

“Een economie zonder afval is de ontbrekende schakel van het klimaatakkoord van Parijs. Zonder die schakel halen we de in 2015 afgesproken doelstellingen niet. De wereldbevolking blijft groeien en steeds meer mensen zullen meer grondstoffen gaan gebruiken. Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, of we kunnen werk maken van een circulaire economie, te beginnen in Nederland. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat de circulaire economie leidt tot kansen voor Nederlandse bedrijven en tot een flinke CO2-reductie. Zo levert het toepassen van circulair asfalt een besparing van minstens 20% CO2 op ten opzichte van traditioneel asfalt”, stelt verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat:

RVO

Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.