Over tien jaar bedragen de jaarlijkse kosten van 'klimaatadaptatie' voor arme landen 115 tot 247 miljard euro (Afbeelding van J Lloa via Pixabay).

Nederland is op 25 en 26 januari het toneel van de internationale online klimaattop CAS 2021. Deze klimaattop richt zich op het vinden van oplossingen om ons aan te passen aan de effecten van klimaatverandering, zoals extreme buien, droogte, hitte en een stijgende zeespiegel. Wereldleiders lanceren een brede Adaptation Action Agenda met praktische klimaatoplossingen –en plannen tot 2030.

Tijdens de live te volgen top spreken wereldleiders, staatshoofden, minister-president Rutte en gastvrouw van de klimaattop minister Van Nieuwenhuizen onder meer over hoe steden meer klimaatbesteding kunnen worden ingericht. Ook praten ze over hoe landbouw beter kan anticiperen op droogte en verzilting en hoe kusten beter kunnen worden beschermd tegen de stijgende zeespiegel. Ook de financiering van klimaatprojecten is tijdens de klimaattop een belangrijk onderwerp van gesprek.

Miljarden nodig

Voormalig VN-topman Ban Ki-Moon maakt 22 januari het GCA-rapport bekend over hoe de wereld er met klimaatadaptatie voor staat. Op 25 januari vindt een ministeriële conferentie plaats. Hierbij bespreken de betrokken ministers de actie agenda om de klimaatmaatregelen uit te breiden. De financiering is hierbij een belangrijk aspect. Zo berekende de VN in het recent verschenen Adaptation Gap Report dat er een miljarden gat is tussen ‘wat nodig is’ en wat landen hebben ‘begroot’. Over tien jaar bedragen de jaarlijkse kosten van ‘klimaatadaptatie’ voor arme landen 115 tot 247 miljard euro. In 2050 kan dit zijn opgelopen tot meer dan 400 miljard euro. Dat is een veelvoud van wat rijke industrielanden in het klimaatakkoord van Parijs hebben toegezegd als adaptatiesteun voor arme landen. In praktijk is die steun bovendien kleiner, schrijft Nu.nl 

Nobelprijswinnaars

De top wordt voorafgegaan door allerlei activiteiten in Groningen en Rotterdam, gaststeden van het Global Center on Adaptation dat in 2018 op initiatief van minister Van Nieuwenhuizen in Nederland is gevestigd. Zo geven op vrijdag 22 januari Nobelprijswinnaars vanuit Groningen online hun visie op de noodzaak van aanpassing aan de klimaatverandering. Internationale klimaatwetenschappers van het VN Klimaatpanel (IPCC) leggen uit welke oplossingen de wetenschap aandraagt voor het omgaan met klimaatverandering. Deze onlinepresentaties worden gevolgd door colleges van Groningse onderzoekers over klimaatoplossingen.

Jongeren

Speciale aandacht gaat uit naar jongeren. Tijdens de Youth for Climate Adaptation Conference op 22 januari in Groningen komen jongeren van over de hele wereld (online) samen om te werken aan hun inbreng voor de Climate Adaptation Summit. Die wordt aangeboden in een gezamenlijke verklaring tijdens de opening van CAS 2021. In Rotterdam komen op 25 januari online burgemeesters van over de hele wereld bij elkaar om te spreken over de klimaatproblematiek in hun steden. Onder voorzitterschap van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam stellen zij een verklaring op die wordt ingebracht tijdens de opening van CAS 2021.

Landschappen

De klimaattop heeft verschillende ‘side events’. Zo gingen negen landschapsarchitecten uit binnen- en buitenland de uitdaging aan om oplossingen te bedenken voor het veranderende klimaat in het eeuwenoude Groningse landschap. Hier zijn talloze veranderingen te verwachten die veel te maken hebben met ons veranderende klimaat. Zomers worden droger en heter, de winters worden natter, het zeespiegelniveau stijgt en bodemdaling en verzilting vinden plaats.

Oplossingen

De landschapsarchitecten studeerden op een even groot aantal opgaven. Deze bevinden zich alle in een spreekwoordelijke (dikke) taartpunt tussen Schiermonnikoog en Zuidlaren. Grofweg gaat het om het stroomdal van de Drentse Aa en de Hunze: de rivieren die Groningen voor een belangrijk deel hebben gevormd. In deze taartpunt komen we zo ongeveer alle landschapstypen tegen die we ook elders in de Waddenregio kunnen aantreffen: van kleigronden en veenafgravingen tot het zand van de Hondsrug.

Ontwerp

Juist dit maakt de uitsnede volgens de betrokkenen zo bijzonder. Hier kunnen we heel veel relevante opgaven manifest maken en van een oplossing of ten minste een inspirerende denkrichting voorzien. En daarvan kunnen niet alleen andere plekken langs de Nederlandse, Duitse en Deense waddenkust profiteren. Ook voor andere delta’s in de wereld kan het van grote waarde zijn. De landschapsarchitecten zijn gevraagd om voor negen locaties in Groningen een ontwerp te maken. Op 19 januari om 14.00 zijn de pitches hier live te volgen.