Sinds 1 januari gelden nieuwe regels voor de handel tussen Europese lidstaten en Engeland, Wales en Schotland. (foto: Pixabay).

Sinds 1 januari 2021 is de Brexit een feit. Een no-deal scenario werd eind vorig jaar op de valreep afgewend en nu ligt er een handelsakkoord. Maar wat betekent dat eigenlijk voor bedrijven uit de Nederlandse watersector? Hoeveel last hebben zij van de breuk tussen de Britten en de EU of is het toch min of meer business-as-usual? Waterforum maakte een rondgang langs een aantal Nederlandse bedrijven.

Chemieproducent Kemira kondigde vorige week aan de prijzen van chemicaliën om drinkwater te bereiden per 1 februari tussen de 5 en de 10% te verhogen. Een indirect gevolg van de Brexit. Er is onder meer een gebrek aan grondstoffen ontstaan doordat het transport tussen Engeland en Nederland enorme vertraging oploopt. “De eerste week na de Brexit hadden we geen problemen”, stelt country manager Ronald Koorn van Kemira. “Daarna hebben we wekenlang fikse vertragingen gehad door transporteurs die hun papieren niet op orde hadden. Nu is er bijna geen transporteur meer te krijgen. Ook vanwege de pandemie willen transportbedrijven niet meer naar Engeland.”

Tekorten

Kemira transporteert vanuit Nederland emulsie polymeren voor de productie van Brits drinkwater en de zuivering van afvalwater. Vanuit Engeland komen de poeder floculanten voor Nederlandse drinkwaterbedrijven en afvalwaterzuiveringen. “Op dit moment lopen de tekorten aan deze producten op door een gebrek aan grondstoffen, hoge importheffingen en hoge transportkosten. Door al deze factoren zijn we gedwongen per 1 februari de prijzen te verhogen.” Koorn geeft aan dat ze van meet af aan op de Brexit hebben geanticipeerd. “We hebben direct alle zeilen bijgezet en zijn in Engeland ook al gestart met de uitbreiding van onze productiefaciliteit. Maar op dit moment kost het meer tijd om onze producten uit te leveren.”

Aangepast productkeurmerk

Ook CEO Menno Holterman van Nijhuis Saur Industries geeft aan dat Nijhuis de prijzen voor de Britten iets heeft moeten verhogen vanwege extra kosten rondom importpapieren en het inkopen van expertise. “Maar die prijsverhoging is niet significant. We blijven de ontwikkelingen wel nauwgezet volgen. Het VK heeft namelijk onlangs een nieuw product compliance proces geïntroduceerd. UK Conformity Assessed (UKCA) zal het Europese CE-keurmerk in Engeland, Wales en Schotland gaan vervangen. Als deze regels daadwerkelijk van kracht worden, hebben we een jaar om ons aan te passen. Op dit moment reviewen wij de nieuwe eisen en de kosten die we moeten maken om aan de nieuwe regels te voldoen.”

Kinderziektes

Nijhuis heeft vanwege de Brexit tot dusver geen uitstel in projecten opgelopen. “Voor het verstrijken van de deadline hebben we een Britse import-expert gecontracteerd om problemen te voorkomen. En we zijn er in de eerste week van januari al in geslaagd om belangrijk materieel vanuit Nederland via Folkestone naar Wessex Water te transporteren. In die eerste week hebben we de Calais-Dover route bewust gemeden. Overigens verwachten we nog wel wat kinderziektes.”

Transporteurs

Niet geheel onterecht want inmiddels staan de kranten bol van de problemen waar transporteurs tegenaan lopen. DB Schenker schortte het vervoer naar het VK half januari op vanwege problemen met de douanepapieren na de Brexit. In het nieuwsblad Transport vertelt de transporteur dat bij slechts 10% van de zendingen waarvoor het bedrijf was ingehuurd, de douaneformulieren vrij van fouten en ontbrekende informatie waren.

Interessante markt

Ondanks eventuele kinderziektes die zich nog voor zullen doen, blijft het Verenigd Koninkrijk voor Nijhuis ook na Brexit een interessante handelspartner. “Niet voor niets hebben we de afgelopen zeven jaar drie Britse bedrijven overgenomen. Zakendoen zal iets lastiger zijn vanwege het import proces en de aangepaste productwetgeving, maar we blijven trouw aan ons lokale team en onze klanten. Het VK is een van de grootste markten in Europa. De recente verklaringen van de Britse regering over ‘Build back Greener’ waaruit blijkt dat het Britse milieubeleid nog steeds aansluit bij de Europese doelstellingen vinden we in dat kader ook bemoedigend.”

Consultancy

Jaap Flikweert woont en werkt voor Royal HaskoningDHV al jaren in het Verenigd Koninkrijk. Hij verwacht dat de gevolgen van de Brexit voor het Nederlandse ingenieursbureau te verwaarlozen zullen zijn. “Er is geen directe beperking voor de uitwisseling van kennis en ideeën. Dat gaat gewoon door. Wij zijn nog steeds actief bezig met het identificeren en vertalen van Nederlandse waterinnovaties naar de Britse context, zoals we eerder hebben gedaan met onder meer de Zandmotor, steenzettingen, 3Di-modellering en Nereda.”

Geen beperkingen voor expertise en denkwerk

Flikweert verwacht dat het uitwisselen van personeel voor langere periodes wat meer gedoe zal zijn. “Ik werk zelf momenteel samen met het Nederlandse bedrijf Shore, die hun innovatieve kust-monitoringtechnieken die zijn ontwikkeld op de Zandmotor toepassen op ons Bacton-project. Zij zullen potentieel wat meer procedures moeten doorlopen om hun jetski’s hier in te zetten, dat zal de komende maanden duidelijk worden. Maar dit zal geen invloed hebben op de bredere context waarin wij, op basis van Shore’s data, een digital twin van het aangelegde strand ontwikkelen – want dat gaat allemaal over expertise en denkwerk.”

Belastingtarieven

Ook Erik Driessen, managing director Northern europe bij Isle Utilities voorziet weinig problemen. “Als consultancy bureau voeren wij geen fysieke producten in of uit, wat het een stuk makkelijker maakt. En ons moederbedrijf is Brits natuurlijk. Mijn team hier heeft dagelijks contact met Britse collega’s, maar we merken tot dusver heel erg weinig van de Brexit. Het enige tastbare zal een andere VAT-klasse zijn, wanneer wij aan Britse bedrijven factureren, maar dat doen we nu ook al voor klanten uit Noorwegen of Zwitserland. Maar, we zitten natuurlijk pas in de eerste maand, dus wellicht worden andere zaken nog zichtbaar die we ons nu nog niet realiseren.”