Foto: Pixabay

Extra investeringen in de drinkwaterinfrastructuur zijn de komende decennia nodig om de levering van drinkwater te waarborgen. Dat stelt de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) in het rapport Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019. Gemiddeld is de afgelopen acht jaar ongeveer 0,5% van het nationale leidingnet vervangen. In de komende jaren moeten die investeringen fors toenemen om de vervangingsopgave uit te kunnen voeren.

Als het vervangingspercentage de komende jaren niet toeneemt, moeten sommige bedrijven de komende decennia extra geld uitgeven om (delen van) het leidingnet te vervangen. Dit kan leiden tot hogere prijzen voor gebruikers. Volgens de ILT laat het vooruitzicht voor de komende tien jaar wel een stijging zien van het gemiddelde saneringspercentage.

Kwaliteit leidingnet

Lek- en spuiverliezen geven een beeld van de kwaliteit van het distributienet. Volgens het ILT is sen goede indicatie van waterverlies in het distributienet het zogenoemde ‘niet in rekening gebracht gebruik’ (NIRG). Dit is het verschil tussen de drinkwaterafgifte aan het net en het aan de klanten gefactureerde drinkwatergebruik. NIRG is dus in feite verlies van drinkwater. Oorzaken daarvan zijn verliezen door lekkages, door het doorspoelen van leidingen en schoonmaakwerkzaamheden (spuien), meetverschillen, afname uit brandkranen en illegale afname.

Niet in rekening gebracht gebruik (NIRG) is gelijk aan verlies van drinkwater. (Bron: ILT).

Droogte

De prestatievergelijking laat een lichte stijging zien van waterverlies binnen het leidingennet. Leidingen kunnen ook gaan lekken als de bodem inklinkt door droogte. Zowel voor de drinkwaterbedrijven als de ILT is droogte de komende jaren een belangrijk thema.

Financiering

Vewin heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat onlangs gevraagd om knelpunten bij de sterk toenemende investeringsbehoefte aan te pakken. Het kost drinkwaterbedrijven namelijk meer moeite dan voorheen om hun investeringen te financieren. De ruimte hiervoor wordt ingeperkt door de wettelijk vastgestelde WACC (Weighted Average Cost of Capital), die een maximum stelt aan de vergoeding die drinkwaterbedrijven mogen betalen aan financiers.

Inkomsten

Aan de andere kant krijgen drinkwaterbedrijven te weinig ruimte om inkomsten te genereren en zijn daardoor steeds meer afhankelijk van externe financiering. Door de strengere (ratio-) eisen van de financiers wordt het echter steeds moeilijker om langlopende financieringen aan te trekken. Investeringen die nu nodig zijn om het systeem robuust te houden, dreigen daardoor onhaalbaar te worden.