De Nederlandse drinkwaterbedrijven willen meer ruimte om onder meer te investeren in een robuust watersysteem. De ruimte hiervoor wordt echter ingeperkt door de wettelijk vastgestelde WACC (Weighted Average Cost of Capital), die een maximum stelt aan de vergoeding die drinkwaterbedrijven mogen betalen aan financiers. Vewin wil dat dit verandert en vraagt hiervoor aandacht in een position paper voorafgaand aan het AO Water op 1 december.

De drinkwaterbedrijven moeten de komende jaren flink meer investeren door de energietransitie, duurzaamheid, een stijgende (piek)watervraag tijdens droge zomers door de klimaatverandering, de ontwikkeling van een robuust watersysteem evenals de stijgende vervangings­opgave van ondergrondse infra.

Opgeteld vragen deze uitdagingen volgens Vewin om een stijging van de investeringen met zo’n 50% in de komende jaren. Deze investeringen dreigen echter onhaalbaar te worden. Gezamenlijk investeren de drinkwaterbedrijven jaarlijks zo’n 500 miljoen euro, dus er zou 250 miljoen euro extra nodig zijn.

Belemmeringen regelgeving

Het kost de drinkwaterbedrijven meer moeite dan eerder om hun investeringen te financieren, door belemmeringen die regelgeving van de overheid opwerpt. Dat komt volgens Vewin door de WACC (Weighted Average Cost of Capital), die een maximum stelt aan de vergoeding die de drinkwaterbedrijven mogen betalen aan financiers.

Met het vaststellen van de WACC bepaalt de minister de vermogenskosten die de drinkwaterbedrijven maximaal mogen betrekken bij het vaststellen van de tarieven voor hun wettelijke taken voor het leveren van drinkwater. De berekening van de WACC voor de drinkwaterbedrijven is gebaseerd op een rapport van onderzoeksbureau The Brattle Group. De autoriteit Consument en Markt bracht hierover in februari 2020 een rapport uit.

WACC-limiet fors gedaald

Onder andere door de dalende marktrentes is het WACC-percentage/limiet de afgelopen jaren fors gedaald. Drinkwaterbedrijven krijgen zo te weinig ruimte om inkomsten te genereren en zijn daardoor steeds meer afhankelijk van externe financiering. Door de strenger wordende (ratio-) eisen van de financiers wordt het echter steeds moeilijker om langlopende financieringen aan te trekken. Investeringen die nu nodig zijn om het systeem robuust te houden, dreigen daardoor onhaalbaar te worden.

Regelgeving tijdig aanpassen

Vewin vraagt minister Van Nieuwenhuizen (I&W) hier tijdig wat aan te doen en de regelgeving beter te laten aansluiten bij de financieringspraktijk en de uitdagingen van de drinkwatersector. Van Nieuwenhuizen gaf bij de evaluatie van de Drinkwaterwet aan dat de berekeningsmethodiek van de WACC inderdaad beter moet aansluiten op de financieringspraktijk van de drinkwaterbedrijven en de efficiënte bedrijfsvoering niet moet belemmeren. Het is volgens Vewin belangrijk dat de nieuwe regelgeving in 2022 van kracht wordt door aanpassing van Drinkwaterwet, – Besluit en -Regeling.