Het project Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl is één van de tien geselecteerde samenwerkingsprojecten die nog meedingen naar de WOW-prijs 2019 (foto: Aannemerscombinatie Ommelanderdiek).

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma zoekt professionals die inhoudelijk willen meedenken over de ontwikkeling van het programma. Het dijkwerkerspanel geeft nu zo’n vijf jaar feedback aan de HWBP-programmadirectie. Onlangs heeft het HWBP besloten om de naam van het dijkwerkerspanel te veranderen in HWBP-panel, zodat duidelijker is wie de afzender is van de enquête.

De programmadirectie legt jaarlijks onderwerpen en vraagstukken bij de panelleden voor die belangrijk zijn voor de versterkingen van de primaire dijken in Nederland. Wat gaat goed, wat kan er beter? Wat zou er moeten veranderen om dijkwerkers nog beter te laten functioneren? Hoe blijven we op tempo met de dijkversterkingen? Het is slechts een greep uit de vragen die de panelleden voorgelegd krijgen.

Een schat aan informatie

Volgens Erik Wagener, directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma levert een panel van professionals schat van informatie op. “Het is voor ons input voor de verdere ontwikkeling van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. We roepen daarom iedereen ook op, om zich aan te melden voor het panel en je stem te laten horen.”

Thema’s

Thema’s die tijdens zo’n onderzoek aan bod komen zijn programmering, duurzaamheid, Q-rapportages, innovaties, communicatie, corona en opleidingen. Ook vraagt het HWBP aan de respondenten om de dienstverlening van de programmadirectie HWBP te waarderen met een cijfer. Dit keer staat het werken tijdens de coronacrisis centraal.

Ga naar HWBP om je aan te melden.