Hollandse Delta bodembeheer
Foto: LTO Noord.

Een selecte groep van 55 boeren en tuinders in het gebied van waterschap Hollandse Delta (WSHD) gaat aan de slag met het project ‘De Bodem als Basis’. Met dit bodemoptimalisatietraject ondersteunen het waterschap en boerenorganisatie LTO Noord de agrarische ondernemers met onder andere cursussen en begeleiding. De focus ligt daarbij in eerste instantie op bewustwording.

Natuurlijk bodembeheer zorgt volgens het waterschap voor schoner water en meer biodiversiteit. Een gezonde bodem is van cruciaal belang voor een ecologisch gezond en klimaatbestendig watersysteem. “Een goede bodem werkt als een spons”, stelt Hollandse Delta. “Na een regenbui neemt hij het water op en daarna geeft hij dat weer geleidelijk af aan zijn omgeving. Zo verkleint de bodem de kans op nat- en droogteschade. Een gezonde bodem bevat ook meer organische stoffen, waardoor er minder kunstmest nodig is. Tot slot maakt een divers bodemleven dat er minder gewasbestrijdingsmiddelen nodig zijn. Kortom, duurzaam bodembeheer biedt een heel scala aan voordelen voor het watersysteem en de omgeving.”

Bewustwording
De 55 deelnemende agrariërs zijn zeer divers: akkerbouwers, melkveehouders, fruittelers, de tuinbouw, maar ook een herenboer en een cranberryteler. Allemaal gaan ze aan de slag met hun bodem. De focus ligt daarbij in eerste instantie op bewustwording, want een structurele bodemverbetering vergt jaren de tijd. Daarom gaan de boeren hun kennis vergroten en zich verdiepen in zaken als ‘hoe vergroot ik de biodiversiteit in mijn bodem?’ ‘hoe kan ik de machinedruk op de grond verlagen?’ en ‘hoe kan ik de hoeveelheid meststoffen verkleinen?’. Ze volgen cursussen, bedenken praktische oplossingen en stellen bodembehandelplannen op. De bedoeling is dat ze leren van elkaar, maar er is ook ruimte voor een aanpak op maat, zodat de plannen goed aansluiten op elke unieke bedrijfssituatie.

Inspiratie
“In ons gebied zijn veel hectaren in gebruik als landbouwgrond,” vertelt Anne Mollema, waarnemend heemraad bij het waterschap. “Daarom werken we graag samen met de agrarische sector. Dit project is daar een voorbeeld van. Als waterschap hopen we dat dit project veel mooie voorbeelden en inspiratie oplevert voor gezond en duurzaam bodembeheer. Want dat draagt weer bij aan schoon en voldoende water.”

Meer inzicht
Vanuit het afdelingennetwerk van LTO Noord zijn dit jaar veel nieuwe deelnemers betrokken geraakt. Een daarvan is Bas Blok, akkerbouwer en LTO-afdelingsvoorzitter Hoeksche Waard: “Ik wil graag meer inzicht hebben hoe wij beter voor de bodem en het bodemleven kunnen zorgen. Zodat de bodem en het bodemleven ook weer beter voor mij zorgen.”