Herstel rioolwaterzuivering Aarle-Rixtel heeft tijd nodig

De verhoogde concentraties ammonium die de Aa verontreinigden en zorgden dat de rwzi in Aarle-Rixtel moest worden stilgelegd, blijken afkomstig van mestverwerkingsbedrijf Den Ouden in Helmond. GroenLinks, SP en PvdA willen opheldering van de provincie over de toedracht. Het waterschap probeert de zuivering zo snel mogelijk te herstellen, maar zegt dat daar tijd voor nodig is.

Op 17 augustus moest de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel worden stilgelegd, omdat in het water een te hoge concentratie ammonium was aangetroffen. Dat kwam doordat mestverwerker Den Ouden in Helmond grote hoeveelheden met ammonium vervuild water had geloosd.

‘Niet van onbesproken gedrag’
Statenlid Stijn Smeulders (PvdA) diende zaterdag schriftelijke vragen in bij de provincie. Smeulders wil zo snel mogelijk details over de oorzaak van het incident en heeft op voorhand kritiek op mestverwerker Den Ouden, die is gevestigd op het BZOB-terrein in het zuiden van Helmond. Het Statenlid vraagt zich af of de bedrijfsprocessen bij Den Ouden op orde zijn. “Den Ouden is als het om het veroorzaken van milieuproblemen gaat zeker niet van onbesproken gedrag”, aldus Smeulders.

Ook de fracties van GroenLinks en de SP dienden schriftelijke vragen in. De partijen stellen dat het niet de eerste keer is dat mestverwerkende bedrijven voor verontreiniging van het oppervlaktewater zorgen: “Een jaar geleden nog stierven honderdduizend vissen in de Aa door een lozing vanuit mestverwerker Eraspo in Asten-Heusden. En twee jaar geleden waren er flinke overschrijdingen vanuit Aquapurga in Heeswijk-Dinther. Onze beide fracties hebben destijds Statenvragen gesteld, uit zorg voor de effecten op natuur en gezondheid. Gesproken is over lessen die zouden zijn geleerd vanuit de eerdere incidenten”, schrijven de fracties.

Twintig tankwagens met nieuwe bacteriën
De bacteriën waarmee het rioolwater in de biologische rioolwaterzuivering van waterschap Aa en Maas wordt behandeld, zijn door het ammonium beschadigd. Vrijdag 18 augustus zijn daarom twintig tankwagens met nieuwe bacteriën uit andere rioolwaterzuiveringsinstallaties naar Aarle-Rixtel gebracht. Wanneer het nodig is, herhaalt het waterschap die exercitie. Om de werking van de zuivering te controleren, blijft Aa en Maas het water in de Aa continu op meerdere plekken monitoren. Bij afwijkingen zal onmiddellijk actie worden ondernomen. Daarbij werkt het waterschap samen met de gemeente Helmond en de provincie Noord-Brabant.

Rioolleidingen afgesloten
Een van maatregelen die het waterschap heeft getroffen, is het afsluiten van de rioolleidingen vanuit het industrieterrein BZOB. Het met ammonium vervuilde afvalwater komt daardoor niet meer in het afvalwatersysteem terecht. “Dit is van groot belang, want op het moment dat de rioolwaterzuivering Aarle-Rixtel niet meer kan functioneren, betekent dit dat het afvalwater van circa 150.000 inwoners niet meer kan worden afgevoerd”, aldus het waterschap.

Gevolgen voor mens en dier
Dankzij de genomen maatregelen is de vissterfte tot op heden zeer beperkt. Vooralsnog is een tiental voornamelijk kleinere vissen gevonden. Door het nog niet optimaal functioneren van de rioolwaterzuivering komt er op dit moment minder schoon water in de Aa. Het waterschap adviseert daarom het water uit de Aa niet te gebruiken als drinkwater voor dieren, voor beregening en voor recreatiedoeleinden.