Rwzi Aarle-Rixtel tijdelijk stilgelegd vanwege verhoogd gehalte ammonium

Waterschap Aa en Maas heeft een verhoogd gehalte van ammonium aangetroffen in het afvalwater van de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. Het ammoniumgehalte is hoger dan de normale waarde. Het waterschap heeft daarom maatregelen getroffen om te voorkomen dat er vervuild water via de rioolwaterzuivering in de Aa terecht komt.

Oorzaak wordt nog onderzocht
Op dit moment is de exacte oorzaak van deze lozing naar de rioolwaterzuivering nog niet bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan door waterschap Aa en Maas en de gemeente Helmond. De rioolwaterzuivering ligt midden in een gebied met een hoge concentratie aan agrarische bedrijven. Er is dus een kans dat het gaat om een illegale mestlozing of om een probleem in een mestverwerkingsinstallatie, maar daarover wil het waterschap uiteraard niet speculeren.

Stilgelegd en doorgespoeld
Na constatering van het verhoogde ammoniumgehalte in het afvalwater heeft waterschap Aa en Maas besloten de rioolwaterzuivering van Aarle-Rixtel korte tijd stil te leggen. Daarna is direct gestart met inspectie van de Aa en is deze doorgespoeld met schoon water. Er wordt daarnaast permanent gemonitord. Momenteel is het waterschap in overleg met de gemeente Helmond over verdere maatregelen.