Waddenfonds
Foto: Brigitte Moshammer / Pixabay

De gemeente Harlingen gaat de stroom plastic afval aanpakken die vanuit de stad in de Waddenzee terechtkomt. Daartoe wordt in het Van Harinxmakanaal een Bubble Barrier geïnstalleerd, waarmee circa 86 procent van het plastic afval moet worden afgevangen. De kosten van het project zijn 613.000 euro, waarvan ruim 550.000 euro door het Waddenfonds wordt betaald.

Uit vooronderzoek door Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, Port of Harlingen, Provincie Fryslân en de gemeente Harlingen is gebleken dat met de realisatie van een bellenscherm in het Van Harinxmakanaal het plasticprobleem in de wateren in en rondom Harlingen dichtbij de bron kan worden aangepakt. Het bellenscherm heeft geen invloed op het vaarverkeer en heeft nagenoeg geen negatieve gevolgen voor vissen en waterplanten.

Financiering soms een struikelblok
De bijdrage van het Waddenfonds is waarschijnlijk essentieel om dit project mogelijk te maken. Vorig jaar blies het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog een soortgelijk project in de IJssel bij Kampen af omdat er een ‘te groot verschil was tussen de benodigde en de beschikbare financiering’. Niettemin geldt de Bubble Barrier als een bewezen technologie voor het verwijderen van plastic groter dan 1 mm uit stromende rivieren en kanalen. De Bubble Barrierbuis heeft kleine gaatjes waarop luchtdruk wordt gezet, zodat een ‘muur’ van bellen ontstaat. Door de natuurlijke stroming van een rivier en de diagonale ligging van het bellenscherm wordt het plastic naar de oever geleid. Daar kan het plastic uit het water gefilterd worden, zonder scheepvaart of vissen te hinderen en te voorkomen dat plastic doorstroomt naar zee. Bij verschillende pilots in rivieren is gemiddeld 86 procent van het drijvende testmateriaal afgevangen.

Prijzen en eervolle vermeldingen
In 2016 won het team van The Great Bubble Barrier de eerste prijs in de Plastic Free Rivers Makathon. Deze wedstrijd, een initiatief van drinkwaterbedrijf PWN en Rijkswaterstaat, daagde deelnemers uit om een oplossing te bedenken voor het grote probleem van plastic afval in rivieren. Volgens voorzitter Pieter Janssen van de Innovation Board maakt de oplossing gebruik van bewezen en succesvolle technologie en kan deze voor het hele rivierensysteem gebruikt worden. In 2017 volgde een nominatie voor de Waterinnovatieprijs en in 2018 een finaleplaats in de Postcode Lottery Green Challenge.