VR-Dijken is een van de genomineerden in de categorie Waterveiligheid. Het is een tool voor virtueel parametrisch dijkontwerp, waarin de effecten van ontwerpkeuzes direct in haar omgeving zichtbaar zijn (foto: Witteveen+Bos).

Uit 115 inzendingen in de categorieën Waterveiligheid, Schoon water, Voldoende water en Energie & waterschappen, heeft een jury twaalf inzendingen geselecteerd die zijn genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2017. De uitreiking van deze prestigieuze prijs vindt plaats op 27 november in Amersfoort. Voor de Publieksprijs kan sinds deze week worden gestemd via de speciale website waterinnovatieprijs.nl.

De Waterinnovatieprijs is in het leven geroepen door de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De jury stond onder leiding van voorzitter Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Verder hadden zitting: Michèle Blom (directeur-generaal van Rijkswaterstaat), Bas Jonkman (hoogleraar Integrale Waterbouwkunde aan de TU Delft), Ed Nijpels (voorzitter van de borgingscommissie SER Energieakkoord), Hendrik Postma (voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers en directeur van Boskalis Nederland), Lidwin van Velden (waarnemend directievoorzitter van de NWB Bank) en Doekle Terpstra (voorzitter van Uneto-VNI).

Duurzaamheid voert de boventoon
Per categorie heeft de jury drie inzendingen genomineerd. Wat de jury vooral opviel, is het duurzame karakter van de innovaties: alle genomineerden dragen op een verschillende manier bij aan een duurzamer Nederland. Bijvoorbeeld door duurzamer met het beschikbare zoetwater om te gaan, door energie te besparen of door grondstoffen te recyclen.

De twaalf genomineerden
De genomineerden in de categorie Waterveiligheid zijn: innovatieve doorlatendheidssondering voor dijkverbeteringen (Fugro Nederland), virtual reality-dijken (Witteveen+Bos) en verbetering IJsseldijk Gouda (Hoogheemraadschap van Rijnland).

In de categorie Schoon water zijn het: Visspotter.nl (Arcadis), GE(O)ZOND Water (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN) en The Great Bubble Barrier (The Great Bubble Barrier).

De categorie Voldoende water kent de volgende genomineerden: Multiflexmeter (alliantie meerdere waterschappen), de Zoete Stuw (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Hemel(s)water (Water Innovation Consulting).

De vierde en laatste categorie van dit jaar is Energie en waterschappen. Daarin zijn de genomineerden: EQA-Box Plug & Play waterkracht (EQA-Projects en waterschap Rivierenland), Innovatiefabriek Nieuwveer (Waterschap Brabantse Delta) en ‘Superkritisch vergassen: de supervariant’ (Hollands Noorderkwartier en SCW Systems).

Publieksprijs
In iedere categorie wordt op 27 november een winnaar gekozen, tijdens de feestelijke uitreiking op de Markt- en Innovatiedag Waterschappen in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Daarnaast maken alle genomineerden kans op de Publiekprijs. Van 7 t/m 22 november kunnen mensen stemmen op hun favoriete genomineerde via waterinnovatieprijs.nl. Op die website is ook meer informatie te vinden over alle genomineerden.

Intensief versnellingstraject
Alle winnaars ontvangen een glazen kunstwerk en komen in aanmerking voor een ‘intensief versnellingstraject’, met een looptijd van negen maanden. Hierbij helpt een innovatiemakelaar bij de realisatie of marktintroductie van de innovatie. Dit traject wordt aangeboden door de Unie van Waterschappen, STOWA, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water. Afhankelijk van de wensen en behoeften van de winnaar kan dit traject bestaan uit:
• een passende innovatiemakelaar die samen met de winnaar werkt aan een projectplan;
• hulp bij de aanvraag van financiering van de innovatie;
• toegang tot relevante netwerken: samenwerkingspartners, kennisinstellingen, onderzoekscentra, etc.;
• juridisch advies, onder meer op het gebied van intellectueel eigendom;
• contacten met waterbeheerders die de innovatie willen testen en doorontwikkelen;
• communicatieadvies en publiciteit;
• hulp bij het inrichten en gebruikmaken van proeftuinen;
• het bieden van een (communicatie)platform;
• toegang tot het innovatienetwerk van de Topsector Water, het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water, STOWA, NWB Bank en de Unie van Waterschappen.