baggerproject
Bestuurders van gemeenten, provincie en waterschap Amstel, Gooi en Vecht zetten gezamenlijk een kraan in werking waarmee de eerste hap bagger wordt geschept (foto: provincie Noord-Holland).

Op 16 november is het baggeren van de Eerste tot en met de Vijfde Loosdrechtse Plas officieel gestart. Het is een van de grootste baggerprojecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen.

De Eerste tot en met de Vijfde Plas vormen een groot aaneengesloten plassencomplex, waarbij de vijf plassen enigszins van elkaar zijn gescheiden door eilandjes en rietkragen. Op 16 november zetten bestuurders van gemeenten, provincie en waterschap Amstel, Gooi en Vecht gezamenlijk een kraan in werking waarmee de eerste schep bagger is geschept. Tot half 2024 wordt er ongeveer 115.000 m3 bagger uit de plassen gehaald.

Vaste bodem onaangetast

Beens Dredging voert dit werk uit in opdracht van de provincie Noord-Holland. Het baggeren is nodig voor de bevaarbaarheid van de plassen. Bovendien draagt het volgens de provincie bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Er wordt gebaggerd tot een maximale diepte van 2,0 meter (-3,2 m NAP) en er wordt alleen bagger verwijderd; de vaste bodem wordt in stand gehouden.

Werkzaamheden

Het baggerproject wordt uitgevoerd met een kraan op een ponton in de plas die de bagger in zogenaamde ‘beunbakken’ laadt. Deze gaan naar de overslaglocatie aan de Muyveldsche Wetering. Daar wordt de bagger met behulp van een grondpers naar perceel Mijnden Zuidwest gepompt, waar het te drogen wordt gelegd.

Circulair

De overtollige bagger is volgens de provincie van goede kwaliteit en eenmaal droog ontstaat er nieuwe grond die vervolgens weer gebruikt kan worden. Voor deze circulaire manier van verwerken hebben de grondeigenaren ter plaatse hun medewerking verleend. Extra transportbewegingen worden voorkomen doordat de bagger niet vervoerd hoeft te worden naar depots in de regio.

Weinig hinder

Er zijn maatregelen getroffen waardoor het baggerproject waarschijnlijk weinig overlast veroorzaakt, stelt de provincie. Dat wil zeggen: geen hinder voor de omgeving en voor de eigenaren van legakkers ook geen extra golfslag. Ook wordt rekening gehouden met de flora en fauna. Bewoners en recreanten kunnen zwemmen en varen op de plassen zoals ze gewend zijn. Alleen het werkgebied zelf is niet toegankelijk.