Laura Bromet wil de wet om de geborgde zetels af te schaffen in oktober indienen (foto: Jonas van Impe).

De internetconsultatie op de initiatiefwet van het Tweede Kamerlid Laura Bromet van Groen Links om de geborgde zetels bij de waterschappen af te schaffen liep 3 augustus af. In totaal kwamen er 770 reacties binnen. “Een indrukwekkend resultaat dat aantoont dat het onderwerp leeft. Groen Links wil de wet in oktober indienen. Wij wachten niet op een reactie van minister Van Nieuwenhuizen op het rapport van de commissie Boelhouwer.”

Tijdens het Algemeen Overleg Water op 23 juni diende Bromet een initiatiefwet in die de speciale status van de geborgde zetels bij de waterschappen moet afschaffen. Ze wil een einde maken aan de mogelijkheid voor de Kamer van Koophandel, landbouworganisatie LTO en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) eigen kandidaten aan te wijzen die – buiten de Waterschapsverkiezingen om – automatisch zitting kunnen nemen in het Algemeen Bestuur van een waterschap, schreef WaterForum eerder.

Geborgde zetels in opspraak geraakt

De procedure van de geborgde zetels is in opspraak geraakt met de komst van de algemene waterschapsverkiezingen, maar ook doordat de waterschappen zich steeds vaker moeten buigen over bredere maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, bodemdaling, waterverdeling, natuurbehoud en lokale lastenverdeling. Het stemgedrag van de geborgde zetels kan bij belangrijke stemmingen doorslaggevend zijn. Ondemocratisch vinden de tegenstanders van deze speciale zetels. Tegenstanders kregen de wind in de rug van de speciaal door minister Van Nieuwenhuizen ingestelde Commissie Boelhouwers die adviseerde om de geborgen zetels af te schaffen.

Stellingen zijn ingenomen

Bromet gaat de honderden reacties de komende weken lezen en groeperen. “Zo op het eerste gezicht zitten er vooral van agrariërs gelijkluidende reacties bij. Dat is niet zo verwonderlijk want LTO Nederland riep de achterban eerder op om zich vooral te laten horen.”

Hoewel ze de reacties nog niet inhoudelijk heeft beoordeeld, zijn de stellingen volgens haar al wel ingenomen. “Er is een grote groep mensen en politieke partijen die van de geborgde zetels af willen. Dat bleek ook tijdens het AO Water in juni. Alleen Stoffer (SGP) en Geurts (CDA) waren tegen het initiatiefwetsvoorstel, evenals Van Aalst (PVV). Toen ik na afloop van het debat de woordvoerder van Van Aalst hierop aansprak, gaf hij aan dat we hierover nog kunnen praten.”

Wet gereed voor waterschapsverkiezingen

Bromet wil de wet om de geborgde zetels af te schaffen in oktober indienen. Vervolgens heeft de Raad van State naar verwachting twee maanden nodig om een advies uit te brengen. “Dan kijken we of de wet moeten aanpassen om de wet vervolgens aan te melden voor de behandeling in de Tweede Kamer. Doel is om de wet in te laten gaan voor de eerstvolgende waterschapsverkiezingen in 2023.”