De officiële aftrap van de pilot was op 24 januari met het doorknippen van een lint door v.l.n.r heemraad Antoinet van Helvoirt van waterschap Rijn en IJssel, voorzitter raad van bestuur Chrit van Ewijk en directeur Ton van Remmen van Van Remmen UV Techniek. (foto: Nijhuis Industries).

Bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk is 24 januari de pilot officieel van start gegaan waarbij het afvalwater van het ziekenhuis wordt voorbehandeld met een combinatie van UV en ozon. Bij de ingang van het ziekenhuis staat een container waarin beide waterbehandelingstechnieken door Van Remmen UV Techniek en Nijhuis Industrie voor het eerst zijn samengebracht. Beide ondernemingen hebben hoge verwachtingen van de combinatie die voor ziekenhuizen en zorginstellingen interessant kan zijn om hun afvalwater te ontdoen van de moeilijk afbreekbare medicijnresten. Zo moet de pilot duidelijk maken in hoeverre röntgencontrastvloeistoffen worden afgebroken.

In de watertechnologiemarkt staan behandeling met UV-licht en met ozon bekend als twee concurrerende technieken. Toch menen Van Remmen en Nijhuis Industries dat beide technieken in bepaalde gevallen complementair kunnen zijn. Bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk plaatsten ze samen een container om te onderzoeken in hoeverre een behandeling van het afvalwater zin heeft, voordat het op het riool wordt geloosd en op de rwzi van het waterschap nog verder wordt gezuiverd. Zo kijken ze onder meer naar de afbraak van röntgencontrastvloeistoffen. Hiervan is bekend dat er een hoge ozon-dosering voor nodig is om die te kunnen afbreken. De combinatie met UV-dosering maakt het mogelijk om zonder zo’n extra ozon-dosering de vloeistof verder af te breken met UV-licht.

Ook pilot bij rwzi
De proef loopt tot september. Dan verhuist de container naar de rwzi Winterswijk om te onderzoeken hoe de combinatie werkt bij een nabehandeling van het effluent. Opmerkelijk is dat beide bedrijven op rwzi Aarle-Rixtel betrokken zijn bij een pilot voor de effluentbehandeling met ieder een eigen container, apart voor ozon dosering en apart voor uv dosering. Die pilot is bedoeld om beide technieken te kunnen vergelijken. De pilot bij het Winterwijkse ziekenhuis is bijzonder omdat UV en ozon wordt toegepast op de hele afvalwaterstroom waar ook het toilet- en keukenafvalwater deel van uit maken.

Minimaal medicijnen voorschrijven
“We werken het ziekenhuis dag en nacht aan de gezondheid van mensen. En wij willen niet dat ons afvalwater daar buiten ons ziekenhuis weer afbreuk aan doet”, zo zei de voorzitter van de raad van bestuur Chrit van Ewijk van het streekziekenhuis bij de start van de pilot. Volgens Van Ewijk is het beleid dat artsen in zijn ziekenhuis heel zorgvuldig omgaan met het voorschrijven van medicijnen en ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk medicijnresten in het afvalwater terechtkomen. Hij wees erop dat Nederlandse artsen, in vergelijking met hun buitenlandse collega’s al veel minder medicijnen voorschrijven. Van Ewijk hoopte dat zijn ziekenhuis met de pilot een bijdrage kan leveren aan watertechnologiebedrijven om hun technologie te verbeteren om heel gericht medicijnresten af te breken voordat die in het riool verdwijnen.

Grote marktpotentie
Zowel Van Remmen als Nijhuis Industrie zien een grote marktpotentie voor de combinatie. Vooral voor ziekenhuizen en verzorgingstehuizen waar veel medicijnen worden gebruikt, kan deze waterbehandelingstechniek een manier zijn om de moeilijk afbreekbare stoffen alvast uit het afvalwater te halen voordat het op het riool wordt geloosd. Zo wordt de achterliggende rwzi ontzien. Volgens directeuren Holterman en Van Remmen is het wel belangrijk dat er goede Europese regelgeving voor komt met een algemene parameter voor toxiciteit.