In de categorie Schoon Water zijn de bierbrouwerij Koningshoeven in Tilburg en waterschap De Dommel genomineerd met de innovatieve waterzuivering Nextgen. (Illustratie: Koningshoeven).

De twaalf genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2018 zijn tijdens de Innovation Expo in Rotterdam bekend gemaakt door de Unie van Waterschappen. Voor deze editie kwamen er in totaal 124 inzendingen binnen in vier verschillende categorieën. De prijzen worden uitgereikt op 29 november in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

De twaalf innovaties maken kans op de prijs in de categorieën Waterveiligheid, Schoon water en Voldoende water. Dit jaar vraagt de Unie van Waterschappen in een vierde categorie bijzondere aandacht voor het onderwerp circulaire economie. Hein Pieper, bestuurslid Unie van Waterschappen: “De waterschappen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. We passen ons daarop aan, maar willen ook verdere klimaatverandering zoveel mogelijk beperken. Dat betekent dat we graag ons steentje bijdragen aan het verduurzamen van Nederland. Het hergebruiken van materialen of het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater zijn hier belangrijke stappen in. Wij hopen met deze categorie innovatieve ideeën op dit vlak te stimuleren en mensen te inspireren hiermee aan de slag te gaan.”

Innovation expo
De Innovation Expo 2018 werd door verschillende ministeries georganiseerd waarbij de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen die Nederland te bieden heeft worden getoond. Zo worden Nederlandse oplossingen geëxposeerd voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van circulaire economie, energie, water, mobiliteit, gebouwde omgeving, gezondheid en voedsel en de benodigde sleuteltechnologieën.

De genomineerden:

Waterveiligheid
– Grofzandbarrière van Waterschap Rivierenland, Deltares en POV-piping
– Innovatieve monitoringsmethode van de grasmatkwaliteit op waterkeringen van Waterschap Rijn en IJssel
– Project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Schoon water
– Boeren met sensoren, data oogsten voor waterkwaliteit van Waterschap Aa en Maas
– Een “New Hart” voor de rwzi van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
– Koningshoeven NextGen van Waterschap De Dommel en Abdij OLV Koningshoeven

Voldoende water
– Blauwe Sportparken van Waterschap De Dommel
– Praktijkproef Sturen met Grondwater Spengen: ‘De boeren aan het roer’ van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
– Urban Waterbuffer Spangen, Rotterdam van Consortium Urban Waterbuffer

Circulaire economie
– Vivimag van Wetsus
– Tomaten groeien op restwater suikerbieten van Coöperatie Glastuinbouw Nieuw Prinsenland
– Gesloten waterkringloop Super Local van Waterschapsbedrijf Limburg

Meer informatie:
www.waterinnovatieprijs.nl