Gemaal Vijfhuizen krijgt grote visvriendelijke onderwaterpomp

Wetterskip Fryslân plaatst dit jaar in het nieuwe gemaal Vijfhuizen de ‘grootste visvriendelijke onderwaterpomp van Nederland’. Voordat het waterschap besloot deze pomp aan te schaffen, heeft het de installatie in december vorig jaar in een testopstelling bij de fabrikant Hidrostal in Zwitserland uitvoerig getest.

Medewerkers van Wetterskip Fryslân en de aannemer konden zo in Zwitserland controleren of de pomp aan de gestelde vereisten voldoet, voordat het gevaarte naar Nederland wordt getransporteerd. Met een totale omvang van zo’n 3 meter hoog en een diameter van ruim 2 meter is het de grootste Hidrostal pomp in Nederland. Wereldwijd zijn er maar enkele van gemaakt. De pomp is visvriendelijk door de speciale waaier, die met een zeer laag toerental en een kogeldoorlaat van 300 mm ook de grotere vissen ongeschonden kan laten passeren.

Bijzondere verbinding tussen zoet en zout water
Het nieuwe gemaal Vijfhuizen wordt momenteel gebouwd in de Waddenzeedijk bij Marrum. De oplevering staat voor eind dit jaar gepland. Het gemaal verbetert straks de waterafvoer bij zware regenval. Ook ontstaat er een bijzondere verbinding tussen zoet binnenwater en zout zeewater. De nieuwe pomp is onderdeel van dat concept.

De speciale waaier in de pomp laat met een zeer laag toerental en een kogeldoorlaat van 300 mm ook de grotere vissen ongeschonden passeren (illustratie: Wetterskip Fryslân).

Vissen trekken straks van en naar de Waddenzee
Via deze visvriendelijke pomp en via de vijzels van het gemaal kunnen vissen straks periodiek vanuit de Friese boezem naar de Waddenzee trekken. Andersom trekt de pomp met een zoete lokstroom vanuit het gemaal kleine vissen in de Waddenzee aan (zoals glasaal, driedoornige stekelbaars etc.). Zij zwemmen tegen de buitendijkse afwateringsvaart op, tot in de ‘viswachtruimte’. Via periodiek vrij verval worden de vissen vanuit de wachtruimte ingelaten op de Friese boezem.