Fries slib voor verwerking naar Brabant

Wetterskip Fryslan koos voor SNB vanwege de prijs en duurzaamheid. Onlangs nog sloot SNB een overeenkomst met het Belgische Ecophos dat fosfaat uit het slib gaat terugwinnen. In totaal gaat er jaarlijks zo’n 63.000 ton slib vanuit Friesland naar Brabant. Dit slib wordt centraal ontwaterd in Heerenveen. Van daaruit gaat het op transport naar Moerdijk.

Besparing
Het waterschap bespaart met het nieuwe samenwerkingscontract de komende vijf jaar bijna twee miljoen euro, zegt secretaris-directeur Oeds Bijlsma van dit waterschap. “We hadden in de aanbestedingsprocedure een aantal duurzaamheidswensen opgenomen. Met de nieuwe eindverwerking beëindigen we het drogen van slib met aardgas in Heerenveen. SNB verwerkt het slib namelijk door het drogen en verbranding te combineren in een van de grootste èn milieuvriendelijkste installaties van Europa”, aldus Bijlsma.

Aanbesteding
Wetterskip Fryslan schreef voor de opdracht een Europese aanbesteding uit. Naast SNB had ook GMB ingeschreven op de aanbesteding. SNB is de grootste slibverwerker van Nederland. De organisatie verwerkt zuiveringsslib van zes aandeelhoudende waterschappen, waarvan drie in Noord-Brabant, en slib van diverse externe klanten.