Formatie krijgt investeringsverzoek van 28 miljard voor klimaat

Voorzitters Hans Oosters, Ank Bijleveld-Schouten en Jan van Zanen (foto: Freek van den Bergh).

Met opstoken paraplu’s wensen de voorzitters van de Unie van Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) informateur Gerrit Zalm een prettige zomer. Met een kwinkslag herinneren ze de informateur aan hun verzoek om jaarlijks 28 miljard te investeren in een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland.

De ansichtkaart valt bij Zalm op de mat voor de onderhandelaars twee weken met vakantie gaan. Met een ludieke foto herinneren voorzitters Hans Oosters van de UvW, Ank Bijleveld-Schouten van het IPO en Jan van Zanen van de VNG aan het beroep dat zij al in maart aan het nieuwe kabinet deden. De verschillende overheden hebben in kaart gebracht hoe en wat er moet gebeuren om Nederland te verduurzamen.

Klimaatbestendig
De investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ bevat een fors pakket aan maatregelen en investeringen – jaarlijks 28 miljard euro – die provincies, gemeenten en waterschappen willen inzetten om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen. De medeoverheden vragen het nieuwe kabinet om mee te investeren in nationale programma’s en om knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen.