Flinke subsidie voor Brede Groene Dijk van klei in Groningen

Waterschap Hunze en Aa’s heeft 1 september een subsidie van 8,7 miljoen euro ontvangen van het Deltaplan Waterveiligheid voor de aanleg van de Brede Groene Dijk langs de Dollard in Groningen. De klei voor de dijk komt uit het gebied zelf in plaats van dat het via vrachtwagens van ver wordt aangeleverd.

De Brede Groene Dijk is volgens het waterschap goedkoper in aanleg en biedt minimaal net zoveel bescherming als een traditionele dijk met een steen- of asfaltbekleding. Bovendien past het beter in het landschap. Aan de Groninger kust, middenin Natura 2000 gebied, wordt nu 1 km brede groene dijk aangelegd als proef, om te kijken of dit goed inzetbaar is aan de Waddenzeekust.

Klei
De dijk langs de Dollard is volgens het waterschap weliswaar veilig genoeg, maar om aan de nieuwste veiligheidsnormen te voldoen moet Hunze en Aa’s totaal 17 km versterken. Daarvoor is heel veel klei nodig. Alleen dan is het mogelijk om de golfklappen die op de dijk slaan op te vangen, zonder dat de grasmat of de onderliggende kleilaag daaronder te lijden heeft. Het gaat om 1,7 miljoen m3 klei , dat is gelijk aan ongeveer 75.000 vrachtauto’s. Die klei wordt niet met vrachtauto’s van ver aangeleverd, maar uit het gebied zelf gehaald. Klei van slib uit de kwelders, uit polder Breebaart en uit de haven van Delfzijl. Dit slib wordt gerijpt tot klei in een Kleirijperij: een pilotproject van waterschap Hunze en Aa’s, Ecoshape, provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Deltaplan Waterveiligheid, Groningen Seaports en het Groninger Landschap.

Exportproduct
De Brede Groene dijk is één van de vele nieuwe dijkconcepten die momenteel in Nederland worden gebouwd en ontwikkeld. “De komende decennia gaat een derde van alle belangrijke dijken op de schop om Nederland voldoende veilig tegen overstromingen te houden”, aldus Richard Jorissen van het Deltaplan Waterveiligheid. “Het voorkomen van hinder en zoveel mogelijk behoud van het landschap zijn voor bewoners cruciaal. Tegelijkertijd biedt de dijkversterking ook mogelijkheden om iets bij te dragen aan de omgeving. Dit vraagt dan wel om nieuwe, slimmere dijken, die bijvoorbeeld opgaan in het landschap of juist gebruik maken van de omgeving. Het ontwikkelen en vooral toepassen van dit soort innovaties zijn ook vaak interessante exportproducten en daardoor blijven we als Nederlandse dijkwerkers de watermanagers van de wereld.”

Lees hier het persbericht