Extreme temperaturen hebben nog weinig invloed op hoofdwatersysteem

De extreme temperaturen van de afgelopen dagen lijken nog weinig invloed te hebben op het hoofdwatersysteem. Zo is de afvoer van de Maas 50 kubieke meter per seconde en bedraagt de afvoer van de Rijn 1500 kubieke meter per seconde. “De komende weken lijken de afvoeren op basis van de weersverwachtingen stabiel te blijven, maar wij blijven alert”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Het Watermanagementcentrum Nederland, onderdeel van Rijkswaterstaat, bracht 2 mei de laatste droogtemonitor uit. Hierin staat onder meer dat de afvoeren van de Rijn en de Maas relatief laag zijn, maar boven de geldende criteria van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Dit betekent dat er voldoende water beschikbaar is om aan de watervraag voor deze tijd van het jaar te voldoen. Rijkswaterstaat neemt pas aanvullende maatregelen als de afvoer van de Rijn onder de 1300 kubieke meter per seconde uitkomt.

Droge winterperiode

De extreme temperaturen van de afgelopen dagen lijken vooralsnog nog weinig invloed te hebben op het hoofdwatersysteem. De woordvoerder wijst erop dat Nederland een relatief droge winterperiode achter de rug heeft. Toch hebben de grote rivieren nog voldoende water om aan de vraag te voldoen.

Onttrekkingsverbod

Op lokale schaal heeft Waterschap Limburg een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater afgekondigd. Zo mogen agrariërs vanaf maandag 29 mei 12.00 uur door de droogte van de afgelopen weken geen water uit beken en rivieren gebruiken om akkers en weilanden te beregenen. De afvoeren zijn volgens een woordvoerder van het waterschap dermate laag dat enkele buien hierin geen verandering brengen. Pas als de afvoeren weer op peil zijn, heft het waterschap het verbod op. Anders blijft het verbod tot 1 oktober van kracht. Rijkswaterstaat komt naar verwachting binnen een week met een nieuwe droogtemonitor.