Evides Industriewater wint biogas uit anaerobe voorzuivering

De industriële afvalwaterzuivering van Evides Industriewater in het havengebied van Vlissingen is uitgebreid met een anaerobe voorzuivering. Door deze techniek zegt Evides het afvalwater duurzamer en kostenefficiënter te kunnen zuiveren. De awzi van Evides zuivert het afvalwater van zo’n zestig aangesloten bedrijven in het Sloegebied, het havengebied van Vlissingen.

Evides zuivert 7000 kuub afvalwater per dag op deze locatie. De capaciteit is 80.000 VE per jaar. In de anaerobe zuivering zetten bacteriën onder zuurstofloze condities de organische vervuiling (CZV) in het afvalwater om in biogas. Circa 85 procent van de verontreinigingen wordt in deze processtap uit het afvalwater gehaald. Het afvalwater wordt na de anaerobe voorzuivering in de bestaande aerobe zuivering nagezuiverd.

Biogas voor eigen proces
Het gewonnen biogas wordt ontzwaveld en in een warmtekrachtkoppelingsstation (WKK) omgezet naar warmte en elektriciteit, die worden ingezet als energiebron in het productieproces. Hoeveel biogas de nieuwe voorzuiveringsstap oplevert, vindt Evides van ondergeschikt belang. “Wat telt is wat we ermee doen”, stelt woordvoerster Talitha Zondag. “Doordat een belangrijk gedeelte van de organische vervuiling in de anaerobe voorzuivering reeds is omgezet naar biogas, is er minder energie nodig in de aerobe nabehandeling en wordt er minder slib als reststof geproduceerd. We zijn de biogasproductie nog aan het optimaliseren.” Het slib dat overblijft, kan overigens worden ingezet in andere anaerobe zuiveringsinstallaties.

Voedingsmiddelindustrie en biobased
Anaeroob zuiveren kost zoals gezegd minder energie dan aeroob zuiveren en is toepasbaar op hoog geconcentreerd en makkelijk afbreekbaar afvalwater. Dit maakt de zuiveringstechniek zeer geschikt voor afvalwater van bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie. Momenteel zuivert Evides het afvalwater van twee voedingsmiddelenbedrijven, maar dat kunnen er in de toekomst meer worden. Bovendien verwacht men ook het afvalwater van biobased chemiebedrijven in de anaerobe voorzuivering te kunnen verwerken.

Niet alleen verbruikt de anaerobe zuivering (op de achtergrond) minder energie dan de aerobe zuivering op de voorgrond, ook het ruimtebeslag is fors minder (foto: Evides).