Van 23 tot 26 mei zijn in de EU verkiezingen voor het Europees Parlement. (Afbeelding: EU).

Donderdag 23 mei kiest Nederland voor het Europese Parlement. Voor de waterprofessional zijn het belangrijke verkiezingen omdat veel wet- en regelgeving over water in Europa wordt gemaakt. Ook de komende vijf jaar zal het thema water vaak op de politieke agenda staan. De Herziening van de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn zijn gepland. Een stem op een van de Europarlementariërs kan direct gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk. Waterforum inventariseerde daarom wat er voor professionals te kiezen valt.

Het waterbeleid wordt voornamelijk voorbereid in de Europese Milieucommissie (ENVI) en de Landbouwcommissie (AGRI). Denk daarbij onder meer aan de Kaderrichtlijn Water, de Prioritaire Stoffen richtlijn, de Drinkwaterrichtlijn, de richtlijn Stedelijk Afvalwater, de Nitraatrichtlijn en de richtlijn Overstromingsrisico’s. De derogatie van de Nitraatrichtlijn in Nederland speelt elke twee jaar en er is een richtlijn voor Waterhergebruik in de maak.

ENVI en AGRI
Van de huidige kandidaten voor de verkiezingen zijn er al een aantal actief in de ENVI of in de AGRI-commissie. De kans is groot dat zij ook na deze verkiezingen dezelfde rol blijven vervullen. Bas Eickhout van Groenlinks en Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren zitten in de Milieucommissie en Annie Schreijer-Pierik van het CDA en Jan Huitema van de VVD maken deel uit van de AGRI-commissie.

Verbod op gif
In het verkiezingsprogramma van GroenLinks, onderdeel van de Europese Groenen, staat dat onder meer dat ‘giftige en gevaarlijke stoffen moeten worden vermeden in en verwijderd uit materialen die gerecycled worden, zodat ze niet eindeloos terugkeren in de cyclus van de circulaire economie’. De Partij voor de Dieren, onderdeel van European United Left – Nordic Green Left, verzet zich in het verkiezingsprogramma onder meer tegen het gebruik van landbouwgif en intensivering van de landbouw. Ook de PvdA is tegen het gebruik van glyfosaat en neonicotinoïden en wil alle lidstaten houden aan hun verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van de drinkwaterbronnen in oppervlakte- en grondwater.

Landbouw
Het CDA, onderdeel van de Europese Christendemocraten, is juist voor intensivering van de landbouw en pleit voor modernisering van regelgeving die nieuwe technologieën in productie en veredeling in de weg staan. Raoul Boucke kandidaat van D66 en onderdeel van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), wil af van de huidige landbouwsubsidies. In plaats daarvan willen zij investeren in innovatie, onderzoek en duurzame voedselvoorziening en de VVD eveneens lid van ALDE wil dat landen zelf kunnen bepalen hoe ze aan de normen voor schoon oppervlaktewater willen voldoen.

Europese partijen
In Nederland doen er in totaal zestien partijen mee aan de Europese verkiezingen. Op basis van het aantal inwoners mag ons land 26 van de 751 zetels leveren. In het parlement zitten geen nationale partijen, maar Europese partijen. Deze Europese partijen bestaan uit geestverwante partijen uit de 28 verschillende lidstaten. Een stem op een Nederlandse partij is dus eigenlijk een stem op een van deze Europese partijen.

Twee smaken
Samenvattend zijn er voor de waterprofessional in Europa dus twee smaken. Zij kunnen kiezen voor strengere milieuregelgeving. Daarvoor wordt gepleit door Groenlinks, PvdD en de PvdA. Of voor een liberalere aanpak waarbij de nadruk meer ligt op innovatie en eigen verantwoordelijkheid. Daarvoor  kunnen zij terecht bij het CDA, D66 en VVD.