Europese Commissie investeert 12 miljoen euro in onderzoek om vervuilende stoffen uit het milieu te krijgen

De Europese Commissie investeert 12 miljoen euro om technologieën te ontwikkelen die vervuilende stoffen uit bodem, sediment, oppervlakte en grondwater verwijderen of houden. In het project PROMISCES zijn vijf Nederlandse partijen betrokken, waaronder Deltares, het RIVM en het Hoogheemraadschap van Delfland. In totaal werken 27 Europese onderzoekspartijen uit acht landen 3,5 jaar samen aan diverse oplossingen.

Het doel is om inzicht te hebben waar deze zorgwekkende stoffen vandaan komen, welke routes ze nemen en waar ze uiteindelijke terechtkomen. En om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de verwijdering.

Deze verontreiniging is volgens de Commissie zorgwekkend en kan op den duur gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid. Het gaat onder andere om persistente, mobiele en mogelijk toxische PM(T) stoffen zoals PFAS en andere industriële chemicaliën.

Zero pollution

Dr. Phillipe Negrel, adjunct-directeur van de afdeling Water, Milieu, Procesontwikkeling en Analyse van de Franse Geologische Dienst (BGMR) en coördinator van PROMISCES. “We gaan concepten opleveren voor de private en publieke sector waarmee ‘zero pollution’ voor water, sediment en ondergrond dichterbij komt.”

Casestudies in Europa

Om die concepten te onderzoeken concentreert het project zich op zeven representatieve casestudies in Europese regio’s waar er problemen zijn op het gebied van chemische verontreiniging. Het gaat om locaties in Spanje, Frankrijk, Italië, Bulgarije, Duitsland en het stroomgebied van de Donau tussen Wenen en Boedapest. Daar worden straks sleuteltechnologieën en innovaties getest om de persistente en mobiele industriële verontreinigingen te monitoren, te voorkomen en saneren.

Hans Groot, expert grondwater en bodemkwaliteit bij Deltares “Deze door PROMISCES ontwikkelde innovaties gaan in elk geval een belangrijke bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de ambitieuze Europese Green Deal-doelstellingen voor een veiliger en duurzamer milieu.”