Europarlementariërs voerden een eerste verkennende bespreking van het besluit van de Europese Commissie om vast te houden aan de Kaderrichtlijn Water (foto: EU).

Wat gaat de Europese Commissie doen om de lidstaten zo ver te krijgen dat in 2027 alle waterlichamen voldoen aan een goede ecologisch status? Dat was de terugkerende vraag bij de Europarlementariërs die deelnamen aan de eerste verkennende bespreking van het Commissiebesluit om vast te houden aan de Kaderrichtlijn Water. Op dit moment heeft nog maar de helft van alle 110.000 waterlichamen in Europa de status ‘goed’.

Veronica Manfredi, directeur milieu van de Europese Commissie, heeft op 17 februari tekst en uitleg gegeven aan het Europese parlement over het besluit vast te houden aan de Kaderrichtlijn Water. Het was een eerste verkennend gesprek, waarbij de Europarlementariërs vooral hun zorgen uitten over de slechte implementatie door de lidstaten. Wat gaat de Commissie doen om ervoor te zorgen dat de deadline in 2027 wel wordt gehaald, vroeg Christophe Hansen (EVP). Vooral de parlementariërs van de groene partijen riepen de Commissie op vast te houden aan de KRW-doelen. Malin Bjork (Unitair Links) wil dat de Commissie snel met plannen komt om de implementatie van de richtlijn te versnellen.

Steun Europese burgers
De directe aanleiding voor het debat was de recente evaluatie van de Kaderrichtlijn en de beoordeling door de milieucommissaris Virginijus Sinkevičius dat de richtlijn geschikt is voor zijn doel. Vooral het feit dat lidstaten samenwerken op het niveau van stroomgebieden is een grote stap voorwaarts die door de richtlijn is aangezet.

De evaluatie heeft meer dan 370.000 publieke reacties opgeleverd van burgers en maatschappelijke organisaties. De positieve reacties steunen de Commissie om door te gaan met de richtlijn. De bredere publieke steun voor schone wateren kwam in het debat in de EU-parlement regelmatig aan de orde. De meeste sprekers riepen de Commissie op niet te veel te veranderen aan de tekst van de richtlijn, maar vooral de druk op te voeren bij de lidstaten om alsnog de deadline te kunnen halen. Meerdere parlementariërs vroegen om inbreukprocedures op te zetten. Milieudirecteur Manfredi liet weten dat het vooral de lidstaten zelf zijn die het moeten doen. Ze zei wel dat de Commissie de uitvoering van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen nauwlettend volgt en kijkt of er ergens sprake is van structurele bestuurlijke tekortkomingen bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

Green Deal
Volgens Manfredi bezint de Commissie zich nog op aanpassingen van de richtlijn. Dat heeft vooral te maken met een afstemming van de ‘Green Deal’ die nu verder wordt uitgewerkt. Een betere afstemming van energie, landbouw en transportbeleid is belangrijk, zei Manfredi. Ze wees erop dat ‘zero pollution’ mogelijk een van de uitgangspunten gaat worden van de Green Deal. Deze doelstelling wordt gezien als een voorwaarde om te kunnen komen tot een succesvolle circulaire economie. “We gaan waar de Green Deal ons wil hebben”, liet Manfredi het Europese parlement weten. Ze kondigde aan dat de milieuministers van de lidstaten zich binnenkort ook gaan oriënteren op de naderende deadline van de Kaderrichtlijn Water en de afstemming met de Green Deal.
(tekst loopt door onder de foto)

Veronica Manfredi tijdens het overleg over de Kaderrichtlijn Water (foto: EU).

Nieuwe stoffen
Tijdens het debat werd regelmatig gesproken over de vervuiling van het water met nieuwe stoffen en plastics. Daarbij kwam de herziening van de Richtlijn stedelijk afvalwater ter sprake. Volgens Manfredi is deze recentelijk geëvalueerd maar kijkt de Commissie wel degelijk naar manieren om de lozingen vanuit rioolwaterzuiveringen van vooral geneesmiddelen en plastics terug te dringen. Manfredi zegde toe hier snel op terug te komen.