76% van het wereldwijde gebruik van glyfosaat is in de landbouw (foto: EU persdienst).

Het verminderen van de druk van de landbouw op de leefomgeving is noodzakelijk om de toestand van de Europese wateren te verbeteren. Een brede toepassing van duurzame landbouw kan een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Dat schrijft het Europees Milieuagentschap (EEA) in de recente publicatie ‘Water en landbouw, naar duurzame oplossingen’. Duurzame landbouw is een voorwaarde voor het behalen van de KRW-doelen.

Het rapport ‘Water en landbouw, naar duurzame oplossingen’ stelt dat landbouw in de toekomst uit moet gaan van agro-ecologische principes, biologische landbouw en op de natuur gebaseerde oplossingen. Daarom zijn er ambitieuze maatregelen ter bevordering van duurzame landbouw nodig in het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid voor 2021-2027.

Landbouw schadelijk voor waterkwaliteit

Het laatste onderzoek naar de staat van de Europese wateren van het Europese milieuagentschap laat zien dat meer dan de helft van het oppervlakte- en grondwater in Europa nog steeds niet in goede staat verkeert. De toestand van de regionale zeeën van Europa wordt zelfs als ‘alarmerend’ omschreven. Landbouwactiviteiten veroorzaken vervuiling door nutriënten en chemicaliën, wateronttrekking en fysieke veranderingen in de leefomgeving, onder meer door wateropslag en landafvoer. Als we de KRW-doelen willen halen, moeten we de landbouw aanpassen, waarschuwt EEA.

Verbeterpunten

Het milieuagentschap pleit daarom voor drie verbeterpunten. Bredere toepassing van duurzame landbouw op basis van agro-ecologische principes, biologische landbouw en op de natuur gebaseerde oplossingen (1). Het aanpakken van activiteiten die leiden tot vervuiling en het prioriteren van financiering voor duurzame landbouw in de komende strategische plannen van het toekomstig, gemeenschappelijk landbouwbeleid (2). Kiezen voor integrale aanpak, waarbij niet alleen de landbouw en de eisen van de consument veranderen, maar ook een transitie in voedsel- en energiesystemen plaatsvindt (3).

Green Deal

De Europese Commissie heeft in het kader van de Europese Green Deal verschillende initiatieven gepresenteerd om de duurzaamheid te versterken. Denk bijvoorbeeld aan biodiversiteit 2030, van boer tot bord, klimaatadaptatiestrategieën en evenwichtig nutriëntenbeheer. Volgens EEA kunnen deze initiatieven uitkomst bieden.