Directeur Rick Langereis van ELIQUO en heemraad Hennie Roorda van Waterschap Rivierenland ondertekenen het contract voor de bouw van de Nereda-installatie (foto: ELIQUO).

Heemraad Hennie Roorda van Waterschap Rivierenland en directeur Rick Langereis van Eliquo tekenden 14 februari het contract voor het ontwerp en realisatie van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie Dodewaard. Deze nieuwe zuivering gebruikt de Nereda-technologie, heeft een capaciteit van 70.000 inwonersequivalenten en is volledig energie neutraal ontworpen.

De bouw van de installatie start in het najaar van 2019 langs de rijksweg A15 in de buurt van Dodewaard. Eliquo is de hoofdaannemer en verzorgt alle mechanische en elektrotechnische werkzaamheden. Partner Van Hattum en Blankevoort neemt de civiele bouw voor haar rekening. Royal HaskoningDHV levert de Nereda-technologie en draagt bij aan de opstart en het inregelen van de nieuwe installatie.

Waterschap Rivierenland koos om meerdere redenen voor een Nereda-installatie. De huidige rwzi Dodewaard, gebouwd in de jaren 80 van de vorige eeuw, heeft onvoldoende capaciteit om de hedendaagse zuiveringsbehoefte af te dekken.

Verder wil het Waterschap efficiënter en duurzamer gaan zuiveren, waardoor de kleinere rioolwaterzuiveringen in Eck en Wiel, Lienden, Zetten en Valburg dichtgaan. Hierdoor moet er afvalwater vanuit die regio’s naar de zuiveringsinstallaties in Tiel en Dodewaard. Daarom is modernisering en vergroting van de zuiveringscapaciteit in Dodewaard essentieel.

Het Waterschap eiste in de aanbesteding een energie-neutrale exploitatie van de nieuwe installatie. Daarom legt Eliquo op het zuiveringsterrein een zonnepark aan met een capaciteit die voldoende is om de jaarlijkse energiebehoefte op te wekken.

Lees hier het persbericht