InfraTech 2019 trok 7 procent meer bezoekers dan de editie van 2017 (foto: Jac van Tuijn).

De dertiende InfraTech-vakbeurs trok 22.503 bezoekers naar Rotterdam Ahoy. Een stijging van liefst 7 procent ten opzichte van 2017. Met ruim 600 exposanten en doorlopende presentaties was het een levendig evenement, waar opdrachtgevers en opdrachtnemers toonden hoe ze de Nederlandse infrastructuur willen vormgeven. Ook de waterbouw was goed vertegenwoordigd, met innovatieve dijkversterkingstechnieken en hightech geotechnieken.

Verschillende prijswinnaars
Op de tweede dag van de vakbeurs reikte minister Cora van Nieuwenhuizen de InfraTech Innovatieprijs 2019 uit. In de categorie Product ging de prijs naar de Plastic Road van KWS, Wavin en Total. Het Plastic Road-concept bestaat uit een prefab, modulaire, holle wegconstructie, gemaakt op basis van (gerecycled) kunststof. De jury toonde zich onder de indruk van het concept. “Door het hergebruik van plastic beogen de inzenders een forse bijdrage te leveren aan het plasticprobleem, 80% minder inzet van transport en zwaar materieel, 80% minder CO2, fijnstof en andere schadelijke emissies. Daarnaast is de Plastic Road in staat om veel graafwerkzaamheden, de gehele puinfundering en een compleet hemelwaterriool uit te sparen”, stond te lezen in het juryrapport.

Alle winnaars van de InfraTech Innovatieprijzen (foto: InfraTech/Charles Batenburg).

In de categorie Procesinnovatie ging het project Geo Kennis-Op-Maat van Basisregistratie Ondergrond, een project van het ministerie van Binnenlandse Zaken, met de eer strijken. De jury roemde het digitaliseringsproject vanwege de potentie voor de reductie van fouten en de mogelijkheden voor nieuwe innovaties, toepassingen en diensten. In de categorie Vernieuwende Samenwerking ging de prijs naar het Innovatieatelier van de noordelijke provincies en waterschappen, dat zich richt op het creëren van meer ruimte voor innovatie.

Dijkversterking met sensoren
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma organiseerde een tour langs vier standhouders die innovatief bezig zijn met het versterken van dijken. Een daarvan is het bedrijf JLD, dat nu in Amsterdam bezig is een dijk over een lengte van 1 km te versterken met kunststof grondankers. Karsten vertelde dat de ontwikkeling van zijn nieuwe techniek vijf jaar heeft geduurd. De vernagelingstechniek is nu door het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) erkend. Momenteel werkt JLD aan een monitoringsystem waarbij sensoren op de individuele ankers data verzamelen die relevant zijn voor de dijksterkte en deze doorgeven aan een app die speciaal is ontworpen voor de dijkbeheerder.

Geperste bouwblokken van lokale baggerspecie
Het bedrijf Netics toonde op de vakbeurs een steen die geperst is uit baggerspecie. Volgens directeur Hugo Ekkelenkamp heeft zijn bedrijf zo’n 120 verschillende typen baggerspecie geïdentificeerd en kan het op iedere locatie baggerspecie, al dan niet versterkt met vezels, persen tot bouwstenen. In de Alblasserwaard heeft Netics lokale baggerspecie verwerkt in geotextielen, waarmee een nieuw aangelegd vogeleiland is gestabiliseerd. In Zeeland werkt het bedrijf samen met waterschap Scheldestromen aan de productie van speciaal geperste bouwblokken voor het versterken van dijken langs de Westerschelde. Netics gebruikt baggerspecie uit het depot Hansweert.

Inventarisatie van groene daken
Op de beurs was duidelijk te zien dat high-tech dataverzameling en analyse ook de grond-, weg- en waterbouw verovert. Bouwbedrijf BAM was op InfraTech aanwezig met een aparte stand om, los van hun aannemersactiviteiten, te laten zien wat ze op dit vlak te bieden hebben. BAM toonde op InfraTech vooral datadiensten die betrekkingen hebben op mobiliteit en op wegen. Maar ook heeft een samenwerking met Sobolt ertoe geleid dat in opdracht van de gemeente Rotterdam alle groene daken in kaart zijn gebracht. In zijn presentatie over de toepassing van Artificial Intelligence legde Danny Hetheria van Sobolt uit dat met ‘deep learning’ nog veel meer mogelijk is. Zo schetste hij het idee dat de data van de groene daken gekoppeld kunnen worden aan hittestresskaarten. Dit zou Rotterdam in staat kunnen stellen om scenario’s te ontwikkelen voor de effecten van nog meer groene daken en hun locaties, om de stad in de zomer te kunnen koelen.

Oeverinspecties langs de IJssel
Geomaat en EyeFly lieten op het kennisplein GeoFutureProof zien hoe zij afgelopen najaar voor het consortium BAM-Van den Herik vanaf een boot de hele oever van de IJssel in kaart hebben gebracht. Ze konden daarbij gebruikmaken van de extreme lage waterstand, waardoor veel meer van de oevers zichtbaar was dan normaal. Op de boot stonden drie hogeresolutiecamera’s op verschillende hoogten. Alle beelden zijn verwerkt in een puntwolk, zodat de opdrachtgever alle oevers gedetailleerd kan bekijken op benodigd onderhoud.

Hackaton beweegbare bruggen
Twee dagen lang hebben veertig experts uit binnen- en buitenland zich in een ‘hackaton’ gebogen over nieuwe mogelijkheden om beweegbare bruggen te renoveren. Als inspiratiebron diende biomimicry, waarbij naar de casus van de Spijkenissebrug werd gekeken vanuit biologische processen zoals celdeling. De zelfcorrectie van de natuur bij celdeling bracht een van de teams tot de slotsom om op bruggen meer sensors te plaatsen die onder meer de slijtage en de trillingen kunnen monitoren, zodat preventief onderhoud mogelijk wordt. Aanwezige vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat gaan enkele ideeën verder uitwerken.

De volgende InfraTech-vakbeurs wordt gehouden van 12 tot 15 januari 2021.