Vernatten veenweiden
Het aanleggen van onderwaterdrainage kan de uitstoot van CO2 en bodemdaling voorkomen. (foto: Provincie Zuid-Holland).

In de Zuid-Hollandse polder Lange Weide in Driebruggen werd donderdag 30 augustus door hoogwaardigheidsbekleders zogenaamd de officiële aftrap gegeven voor de aanleg van 450 kilometer ondergrondse buizen om de veenbodem nat te houden. De onderwaterdrainage moet voorkomen dat het veen verdroogt en zo bodemdaling en de uitstoot van CO2 tegengaan. In werkelijkheid ligt het project op dit moment stil als gevolg van de extreme droogte.

Sinds mei van dit jaar is er door aannemer Barth Drainage in het project Lange Weide al zo’n vijftig tot zestig kilometer aan buizen in de grond gelegd. Gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland, hoogheemraad Bert de Groot van De Stichtse Rijnlanden en burgemeester Christiaan van der Kamp van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk trokken afgelopen donderdag met een machine van Barth een sleuf in een frisse, groene demonstratieweide die in de afgelopen periode speciaal beregend was voor de feestelijke opening. De hoogwaardigheidsbekleders van het waterschap, de gemeente en de provincie legden tijdens deze demonstratie de eerste meters van een biologisch afbreekbare drain. Deze drainagebuis gaat onderdeel uitmaken van het netwerk van 450 kilometer, waarvan intussen al vijftig tot zestig kilometer is aangelegd.

Aannemer Henk Barth legt in mei de eerste infiltratiebuizen in de grond (foto: Twitter).

Duurzame drainagebuis
In het NOS-journaal leek het alsof de kopstukken de eerste meters van het complete netwerk aanlegden en aan de werkelijke primeur van die dag werd in het journaal geen aandacht besteed. De duurzame drainagebuis, een zogenaamde natudrain is gemaakt van aardappelzetmeel met een omhulsel van kokosnoten. Verwacht wordt dat deze drain na vijftien jaar zal composteren. De composteerbare buizen worden geleverd door het bedrijf Pipelife in Enkhuizen. “Het gaat eigenlijk om een proef binnen een proef”, vertelt Arjan van Drunen van Barth Drainage. “De reguliere buizen zijn namelijk gemaakt van pvc met een omwikkeling van polyethleen en dat materiaal vergaat dus niet.”

Uitstel vanwege droogte
Volgens de aannemer ligt het project in Lange Weide op dit moment stil in verband met de extreme droogte. “Er zitten grote scheuren in het veen en als we nu sleuven in het land zouden trekken, zou het hele land kapot gaan. De boeren zouden hun akkers dan opnieuw moeten inzaaien, dus dat doen we maar niet. Het grondwater in de veengebieden zit nu op een meter diep terwijl dat op 40 centimeter zou moeten staan. Het moet dus eerst flink regenen voordat we weer aan de slag kunnen gaan”, licht Van Drunen toe.

Samenwerking
Het drainageproject in Lange Weide is een initiatief van dertien melkveehouders en vijftien particulieren en wordt gerealiseerd met 1,1 miljoen Europese subsidie. Zij werken intensief samen met waterschap De Stichtse Rijnlanden, provincie Zuid-Holland en gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het tegengaan van bodemdaling is in het belang van al deze partijen en zorgt er voor dat de boeren hun werkzaamheden kunnen blijven uitoefenen.

Positieve resultaten Spengen
Uit een eerdere, kleinschalige proef bij Spengen is gebleken dat onderwaterdrainage bodemdaling kan voorkomen. In deze droge periode zou het grondwater zich daar nog steeds op 40-45 centimeter bevinden. Aan de proef die in 2016 startte, doen zeven agrariërs mee.

In het Waterforum-magazine leest u meer over projecten die bodemdaling kunnen tegengaan.