drijvende-zonnepark
Foto: Drijvende zonnepark in Beilen (Groenleven)

Het drijvende zonnepark op de zandwinplas van Beugel Infrastructuur, op de Mussels nabij Beilen, is in handen gekomen van de Coöperatie Project de Mussels U.A. en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het is overgenomen van GroenLeven en BayWa r.e en daarmee in lokaal eigendom beland. Marion Wichard, lid dagelijks bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta: “Als Waterschap Drents Overijsselse Delta willen we ons aandeel leveren in het beperken van de klimaatverandering.”

Het drijvende zonnepark, dat 40.000 panelen bevat met een totale capaciteit van 16 megawatt, levert voldoende groene stroom voor zo’n 5.000 Drentse huishoudens; dat komt neer op ongeveer een derde van het aantal huishoudens in de gemeente Midden-Drenthe. Sinds september 2021 is het in gebruik genomen.

Lokaal eigenaarschap

GroenLeven CFO Ewoud Helmholt zegt over de overname: ”De aandacht voor de lokale omgeving bij de komst van dit soort zonnebronnen is groot. Zo is dit is ons volgende drijvende zonnepark in korte tijd dat we overdragen aan een lokale gemeenschap. We zijn dan ook erg trots op deze lokale samenwerking, evenals het innovatieve project waarbij we een extra functie toevoegen aan de plas, een dubbelfunctie waardoor de plas nu ook dient als energieopweklocatie. Daarbij maken we ons ook hard voor de ecologie in en rondom het park.”

Regionale energietransitie Drenthe

Marion Wichard, lid dagelijks bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta: “Als Waterschap Drents Overijsselse Delta willen we ons aandeel leveren in het beperken van de klimaatverandering. We vinden het belangrijk om proactief ons steentje bij te dragen. We doen dit het liefst op deze manier: het steunen van lokale initiatieven waar de lokale gemeenschap in ons verzorgingsgebied ook direct van profiteert. Het waterschap heeft als doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn. Door samen met de lokale coöperatie te participeren in het drijvende zonnepark zetten we een mooie stap richting ons doel. Tegelijkertijd dragen we bij aan de concrete ontwikkeling van de Regionale energietransitie in Drenthe.”
De gemeente Midden-Drenthe vindt het belangrijk dat de inwoners mee kunnen profiteren van het zonnepark. Daarnaast moet er zorgvuldig omgegaan worden met de beschikbare ruimte. Het zonnepark in Beilen sluit naadloos aan bij de eisen van de gemeente. Met deze ontwikkeling wordt er concreet invulling gegeven aan het Klimaatakkoord. Het drijvende zonnepark fungeert met een bijdrage aan de gemeenschap, als vliegwiel voor andere vormen van verduurzaming.

Ecologie en waterkwaliteit

Het drijvende zonnepark is door de slimme dubbelfunctie ook technisch en ecologisch gezien een voorbeeld voor de energietransitie: door zandwinplassen te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van andere bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden. Door de lichtdoorlatende glas-glaspanelen en lichtstraten blijven licht en lucht het wateroppervlak raken, wat de ecologie in de plas in stand helpt te houden. GroenLeven heeft met dit systeem al goede ervaringen opgedaan, recente onderzoeksresultaten laten zien dat het effect op ecologie en waterkwaliteit er goed uitzien.