Drankenproducent Riedel mag jaarlijks 500 miljoen liter grondwater onttrekken uit het diepe derde watervoerende pakket (foto: PxH).

Drankenproducent Riedel mag jaarlijks 500 miljoen liter grondwater onttrekken uit het diepe derde watervoerende pakket onder Ede. Dat heeft de provincie Gelderland onlangs besloten. Stichting Milieuwerkgroepen Ede vindt het een slechte zaak dat een commerciële partij ‘spotgoedkoop’ aan eeuwenoud water kan komen. ‘Zonde! Er zou op z’n minst een forse belasting tegenover moeten staan, zoals bij de olie-industrie’, zegt bestuurslid Erik Wesselius tegen Omroep Gelderland.

De productie van Riedel vereist een grote hoeveelheid schoon (bron) water. Momenteel zijn er twee waterstromen binnen het bedrijf: eigen bronwater en leidingwater van Vitens. Voor het eigen bronwater heeft Riedel een kleine grondwaterwinning (<10 m3 per uur) genaamd de Frankenbron. Dit bronwater past Riedel op verschillende plaatsen binnen het bedrijf toe, onder andere als productwater voor het verdunnen van concentraat en het afvullen van batches.

Forse groei

Momenteel verbruikt Riedel ongeveer 280.000m³ water per jaar, maar het bedrijf wil de komende jaren fors groeien (naar 440.000m³/jaar in 2028), blijkt uit de vergunningaanvraag. Waarom wil Riedel die enorme hoeveelheid water zelf uit de grond halen? Als (grond)water zo schaars is, waarom krijgt dit bedrijf dan een vergunning voor oppompen? En dat in een provincie waarover gedeputeerde Peter van ‘t Hoog onlangs op WaterForum nog aangaf dat er nu echt iets aan de droogte moet worden gedaan?

Commercieel belang

Er speelt allereerst een commercieel belang, meldt Omroep Gelderland. Een pak drinken met ‘bronwater’ erop verkoopt veel beter dan leidingwater, weet de drankenfabrikant. Al is leidingwater overigens ook bronwater. Met dat in het achterhoofd wil Riedel in de toekomst naast frisdranken als Taksi en vruchtensappen als Appelsientje ook Veluws bronwater – al dan niet met een smaakje – op de markt gaan brengen Het bedrijf mikt zo op een groei van 5 procent per jaar.

Vitens niet betrouwbaar genoeg

Daarnaast heeft de huidige waterleverancier Vitens soms problemen met de waterdruk. ‘Productiezekerheid, dat is de belangrijkste reden dat we overgaan’, zegt algemeen directeur Bas Boswinkel in gesprek met Omroep Gelderland. ‘We hebben het afgelopen jaar twee keer gehad dat er onvoldoende waterdruk was. Dat is funest voor de productie. Zonder een continue stroom van water komt de fabriek stil te liggen.’ Van al het water dat Riedel gebruikt is zo’n 85 procent nu nog leidingwater, aangeleverd door Vitens. Het water wordt verwerkt in de drankjes (56%), maar ook gebruikt om machines mee schoon te spoelen (41%). Het bedrijf heeft een vergunning om 500 miljoen liter bronwater te winnen, maar verbruikt nu nog ongeveer 280.000 m3 per jaar.

Geen gevaar voor natuur

Boswinkel geeft verder aan dat de geplande bronwaterwinning niet of nauwelijks belastend is voor de natuur. ‘Wij willen water gaan oppompen wat 140 tot 180 meter diep onder de grond zit. Dat is geen oppervlaktewater en ook niet het water waar bijvoorbeeld boeren in tijden van droogte gebruik van maken.’

Lage kostprijs

Tot slot speelt ook geld een rol. Zelf water oppompen, is voor Riedel goedkoper dan klant blijven bij Vitens. ‘De investering die we moeten doen heeft een terugverdientijd van ongeveer vijf jaar’, vertelt Boswinkel. Daarna is het bedrijf ongeveer 100.000 euro per jaar goedkoper uit, meent vestigingsmanager Jan Paul Koorn. Deze cijfers zijn in hoge mate indicatief’, voegt hij toe. ‘Het is niet onze primaire drijfveer om kosten te besparen op dit gebied. Riedel betaalt straks 1,3 cent bronwaterbelasting per 1000 liter. Dat komt neer op maximaal 6500 euro per jaar.