Dow in Terneuzen gebruikt ongeveer 60.000 m3 zoetwater per dag.

Dow en Evides Industriewater overwegen de inzet van een natuurlijke voorzuivering om de zoetwaterinname uit de Biesbosch te beperken. Plantenwortels en microben in de bodem voorbehandelen hierbij deels afvalwater van lokale industriële en huishoudelijke afvalwaterzuiveringen voor een nageschakelde ontziltingstap. Dat blijkt uit de intentieverklaring die 6 december werd ondertekend door het chemiebedrijf met onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Zeeland.

Dow in Terneuzen gebruikt ongeveer 60.000 m³ zoetwater per dag. Hiervan is 75 procent hergebruikt water, onder meer afkomstig van de gemeentelijke afvalwaterzuivering en lokaal regenwater. Het chemiebedrijf wil ook de overige 25 procent verduurzamen. Hoe? Door nog spaarzamer met water om te gaan en door meer afvalwater uit Terneuzen en de eigen zuiveringsinstallatie te hergebruiken.

Regenwater opvangen

Daarnaast verkent het chemiebedrijf de mogelijkheden om nog meer regenwater in de wintermaanden op te vangen en tijdelijk op te slaan voor gebruik door landbouw en industrie tijdens periodes van schaarste.
Hiervoor is in de zomer van 2022 bij een Zeeuwse agrariër een demonstratieterrein opgezet. Water wordt in de winter in de ondergrond geïnfiltreerd om de aanwezige zoetwaterbel te laten groeien. Wanneer er een droge periode komt, kunnen zowel de landbouwer als Dow, het water er weer uithalen. Het demonstratieproject FRESH4Cs loopt in 2023 af.

In de infographic hieronder is de weg te zien die het water aflegt (Dow)

Samenwerken om zoetwaterinname te beperken

In de intentieverklaring staat dat Dow onder andere met Evides Industriewater blijft samenwerken om de zoetwaterinname uit de Biesbosch te beperken door meer alternatieve bronnen te benutten. Dow en Evides overwegen onder meer hiervoor een natuurliik zuiveringsprincipe (wetland) in te zetten. Daarvoor is in 2021 al een onderzoek afgerond.
Daarbij zijn op het terrein van Evides Industriewater, aan de grens van het industriepark waar Dow meerdere fabrieken heeft staan, twee wetlands met vegetatie aangelegd van ieder 350m2. Plantenwortels en microben in de bodem zorgen voor een gedeeltelijke voorbehandeling van afvalwater van lokale industriële en huishoudelijke afvalwaterzuiveringen voor een nageschakelde ontziltingstap.

Natuurlijke voorzuivering vergroten

Door de wetlands te vergroten naar 6 à 8 ha is er nog meer capaciteit voor de voorbehandeling en brakwaterzuivering. Daarnaast is de kwaliteit van het water voor de koeltorens dan zodanig verbeterd dat Dow hier minder water en chemicaliën voor nodig heeft. Met de steeds drogere zomers de afgelopen jaren oefent de industrie op deze manier minder druk uit op bronnen die ook voor drinkwater worden gebruikt, stelt het chemiebedrijf.

Europese onderzoeksprojecten

Dow werkt in meerdere Europese onderzoeksprojecten samen met verschillende partijen om de watervoorziening verder te verduurzamen, waaronder AquaSPICE. Hiervoor zijn op de site in Terneuzen van december 2020 tot eind 2022 proeven in containers met verschillende waterbehandelingstechnologieën uitgevoerd. Doel was om water uit de processen te kunnen hergebruiken en daarmee zowel de waterinname als de lozing op de Westerschelde te reduceren. De meeste van deze technologieën zijn gebaseerd op membraanfiltratie. Daarnaast zijn ook technieken als ionenwisseling, electrodialyse, extractie, en adsorptie aan harsen en aktiefkool getest, al dan niet in combinatie met meer conventionele methoden als biologie en coagulatie/flocculatie. Het AquaSPICE project loopt nog tot 2024.

Evaluatie

Niels Groot, water specialist bij Dow in Terneuzen, geeft in een video op de site aan dat het chemiebedrijf de resultaten van AquaSPICE in 2024 zal evalueren. Vervolgens komt er een haalbaarheidsstudie waarin Dow de financiële en economische details op een rij zet om te bepalen welke technieken het verder nog kan implementeren om nog meer water te hergebruiken. Hergebruik van koeltorenspui lijkt er technologisch gunstig uit te zien, maar andere stromen zijn (nog) lastig te behandelen en vereisen een complexe behandelingstrein voor er van zinvol hergebruik sprake kan zijn. Medio 2023 verwacht Dow een beter inzicht te hebben in de realiseerbaarheid.