Op 28 september 2022 heeft het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta ingestemd met het voorstel om een doorstart te maken voor verdere voorbereiding van de herinrichting van Markdal. Hiervoor wordt 1,8 miljoen euro gereserveerd. Met dit besluit neemt het waterschap het trekkerschap over van de Vereniging Markdal voor de herinrichting van het Markdal.

Het afgelopen jaar hebben de provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta gesprekken gevoerd met alle betrokken partners en de Vereniging Markdal over de doorstart van de herinrichting van het Markdal, ten zuiden van Breda. Beide organisaties hebben de afspraken over de doorstart vastgelegd. Het waterschap trekt de uitvoering van het project en richt zich daarbij op het verbeteren van de natuur en de waterkwaliteit van het zuidelijke deel van het Markdal. De vereniging blijft betrokken bij de plannen.

Doelen water en natuur

De nadruk bij de doorstart van het project Markdal ligt op het verbeteren van de natuur in en om het Markdal. Dat past bij de doelstellingen voor het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Door die natuurlijke herinrichting en aanpassingen aan de Bovenmark helpt dat ook om de waterkwaliteit te verbeteren.

Reactie waterschap

Louis van der Kallen, lid van het Dagelijks Bestuur waterschap Brabantse delta: “Het waterschap wil het project Markdal voortzetten in goede samenspraak en samenwerking met de omgeving. Daar zit veel kennis en enthousiasme. Want gezamenlijk willen we het Markdal opnieuw inrichten om zo de kwaliteit van het water, de natuur en de omgeving te bevorderen. Dat is belangrijk, gezien alle uitdagingen op het gebied van de biodiversiteit versterken. Maar laten we ook niet vergeten dat het Markdal hiermee nog mooier wordt dan het al is!”

Plannen

Naast natuurlijke herinrichting van dit gebied is onder andere een meander (kronkelige zijbeek) van de Mark opgenomen in het voorlopig ontwerp. Dat ontwerp is al in 2020 door de Vereniging Markdal opgesteld. Het waterschap past het ontwerp de komende periode aan en voert daarover overleg met alle grondeigenaren en andere belanghebbenden. Eind dit jaar presenteert het waterschap het aangepaste ontwerp en werkt daarna aan het Definitief Ontwerp. Na het besluit in de zomer volgend jaar start de uitvoering naar verwachting in september 2023. Oplevering van het zuidelijk deel staat gepland voor 2024. In de tussentijd werkt het waterschap de plannen uit voor het noordelijk deel van het Markdal.