Daan Roosegaarde toont Nederland zonder waterbeheer

Roosegaarde wil met zijn kunstwerk bezoekers het DNA van Nederland laten ervaren. Hoe zou ons land, grotendeels kunstmatig onttrokken aan het water, eruit zien zonder waterbeheer? Hij maakt daarbij gebruik van de nieuwste LED technologie om een droomlandschap te creëren dat het publiek bewust moet maken van de kracht en schoonheid van het water. 

Staand op de Pleijdijk zien bezoekers hoe hoog het water staat in omstandigheden vergelijkbaar met 1995. Eenmaal in de hoogwatergeul lopen zij als het ware onder water, een effect dat wordt gecreëerd met licht en ervaren zij wat er gebeurt als de dijk zou doorbreken. 

Onderwatervertellers
In de hoogwatergeul lopen ‘onderwatervertellers’ rond:medewerkers van Waterschap Rijn en IJssel rond die uitleg geven over het kunstwerk Nederland en Waterlicht.
Opdrachtgever Waterschap Rijn en IJssel is blij met Waterlicht. “In Waterlicht ervaar je een beetje hoe Nederland er uit zou zien zonder dijken”, aldus dijkgraaf Hein Pieper. “Dat besef is belangrijk, want Nederland is eigenlijk één groot kunstwerk dat elke dag onderhoud nodig heeft. Ons waterbewustzijn is het fundament van dat onderhoud.”

Daan Roosegaarde
Kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde staat international bekend om zijn sociale ontwerpen. Interactie, technologische innovatie en schoonheid staan centraal in wat hij omschrijft als techno-poëzie. Daan Roosegaarde is onderscheiden als Talent van het Jaar door Kunstweek en staat in de top 5 van meest duurzame Nederlandse leiders.

Icoon Afsluitdijk
Eerder maakte hij het fascinerende Lichtlandschap Dune, langs de Maas in Rotterdam. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieuwerkt werkt hij aan Icoon Afsluitdijk. Licht en intereactie moeten hier een koppeling gaan maken tussen mens en landschap. In Icoon Afsluitdijk zullen elementen uit het succesvolle eerdere Smart Higway project, maar ook nieuwe concepten aan bod komen. Naar verwachting wordt in 2016, honderd jaar na de Zuiderzeevloed, gestart met de realisatie van dit project. 

Bezoekers kunnen van 26 februari tot en met 1 maart tussen 19.30 en 22.00 uur een kijkje nemen in Waterlicht.