cybersecurity
Foto: Pixabay

Het verscherpt toezicht op de cybersecurity van Waternet door de ILT wordt voorlopig gecontinueerd, heeft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer laten weten. Er is door Waternet inmiddels een verbeterplan opgestart, maar volgens de ILT is er nog steeds sprake van een verhoogd risico voor leveringszekerheid en kwaliteit van het drinkwater.

Stichting Waternet, het gezamenlijk waterbedrijf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam, werd in april 2021 onder verscherpt toezicht geplaatst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De redenen hiervoor waren tekortkomingen in de cybersecurity en besturing bij Waternet, waardoor een verhoogd risico voor de leveringszekerheid en kwaliteit van drinkwater werd geconstateerd.

Zo lek als een mandje

De cybersecurity van Waternet kwam in september 2020 in opspraak na een artikel van het journalistieke platform Follow the Money (FTM). Dat concludeerde na gesprekken met interne bronnen dat de digitale beveiliging van Waternet zo lek als een mandje was. De leiding negeerde waarschuwingen van experts en het zou slechts een kwestie van tijd zijn voor het ‘finaal’ fout zou gaan. Waternet is binnen de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) aangewezen als aanbieder van een essentiële dienst (AED), die van groot belang is voor het goed functioneren van de Nederlandse samenleving en economie. Als de ICT-systemen van deze AED’s worden gecompromitteerd of uitvallen, dan kan dat zeer grote gevolgen hebben voor een betrouwbare dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Progressie geboekt

“In de afgelopen periode heeft Waternet een verbeterplan opgestart en in uitvoering genomen”, schrijft minister Harbers aan de Tweede Kamer. “Uit de monitoring door de ILT blijkt dat progressie is geboekt, maar tegelijkertijd heeft de ILT geconstateerd dat er nog het nodige moet gebeuren, zowel voor het volledig in control komen op de cybersecurity als voor het verbeteren van doeltreffendheid van besturing. Volgens de ILT is daarmee het eerder geconstateerde verhoogde risico voor leveringszekerheid en kwaliteit van het drinkwater nog steeds aan de orde.” In de tweede helft van 2022 zal de ILT opnieuw bekijken of het verscherpt toezicht kan worden afgeschaald.