Van een groep van 35 watertechnologiebedrijven heeft 26 procent niet voldoende werk meer voor alle werknemers en verwacht nog eens 29 procent binnen twee maanden geen werk meer voor alle werknemers te hebben. Twintig procent van de bedrijven verwacht geen verlies van werk door de huidige situatie. Dat blijkt uit een eerste enquête van de Topsector Water, NWP, Water Alliance en Envaqua die medio april is ingevuld door 35 watertechnologiebedrijven.

De enquête zal de komende periode maandelijks worden verstuurd aan dezelfde bedrijven. Van deze bedrijven heeft 63 procent minder dan 50 medewerkers in dienst. Veertig procent van alle respondenten heeft arbeidstijdkorting aangevraagd of medewerkers gevraagd vakantiedagen op te nemen. Ook heeft 42 procent andere maatregelen genomen, zoals het stopzetten van vacatures die uitstonden, tijd met ander werk in te vullen of de planning te veranderen. Negen procent heeft medewerkers moeten ontslaan of tijdelijke contracten niet verlengd.

Omzetverlies

Van de respondenten heeft 6 procent financiële problemen of verwacht deze binnen twee maanden te krijgen. Dit geeft aan dat de sector nu nog voldoende reserves heeft. 34 procent verwacht geheel geen of nauwelijks financiële problemen te ondervinden van de coronacrisis. Door de daling van beschikbaar werk is er al wel effect op de omzet. Ruim 57 procent heeft meer dan 40 procent aan omzet verloren. Daarnaast heeft 9 procent tussen de 40 en 100 procent omzet verloren. Eén bedrijf zag de omzet als gevolg van de crisis toenemen.

Export

Voor bedrijven die producten exporteren is voor 35 procent van de bedrijven de export geheel gestopt als gevolg van de coronacrisis. Voor een zelfde aantal respondenten heeft de crisis juist geleid tot (extra) export van de producten. De overige 30 procent verwacht op korte of langere termijn niet meer te kunnen exporteren.

Belemmeringen

De belemmeringen die respondenten ervaren als gevolg van de crisis zijn zeer uitlopend. Bij bijna 60 procent van de respondenten worden opdrachten door klanten geannuleerd, uitgesteld of te laat betaald. Nog eens 26 procent ziet een forse afname in de opdrachten en ook de toelevering van goederen is verminderd. Gelukkig heeft geen enkel bedrijf momenteel moeite om de salarissen van medewerkers te betalen.