Ondertekenaars die op de COP24 hun handtekening zetten, waren (v.l.n.r.) Cees van de Guchte (Deltares), Menno Holterman (voorzitter Amsterdam International Water Week), Katarzyna Szymczak-Pomiuanowsky (Wroclaw), Wouter Vos (Kuiper Compagnons). Rechts beide toezieners: Slawomir Mazurek (Poolse milieuministerie) en Elena Visnar-Malinovska (Europese commissie). (foto: Jac van Tuijn/NWP).

Een samenwerkingsverband van drie steden en verschillende bedrijven en kennisinstellingen gaan in Breda, Zwolle en Wroclaw een groen-blauw klimaatadaptieproject uitvoeren. Als deze aanpak internationaal werkt, is het de bedoeling dat meer middelgrote steden aanhaken bij het European Urban Water Partnership om zo de stedelijke klimaatadaptatie in Europa te versnellen.

De samenwerking komt tot stand op basis van het voor Nederland bekende concept van de gouden driehoek waarbij overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen vanaf de start van een project samenwerken. Een aantal partners had de samenwerkingsverklaring al eerder ondertekend, maar de laatste partners zetten hun handtekening tijdens de klimaattop COP24 in Katowice. Ze deden dat in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Poolse regering en de Europese Commissie.

Partners
Betrokken partners zijn, naast de steden Wroclaw, Breda en Zwolle, de ontwerpbureaus KuiperCompagnons en KCAP, kennisinstelling Deltares, ingenieursbureau Arcadis en het Poolse waterbedrijf MPWiK. Opvallend is de deelname van de Poolse stichting Sendzimir die zich inzet voor de betrokkenheid van burgers bij complexe economische- en milieuvraagstukken. Het initiatief wordt gefaciliteerd en ondersteund door het Netherlands Water Partnership (NWP).

Drie ateliers
In de verklaring is overeengekomen om te beginnen met drie workshop ateliers om te komen tot de uitvoering van één concreet groen-blauw project voor iedere stad. Daarbij wordt gekeken of de brede samenwerking tussen overheid-bedrijfsleven-kennisinstellingen leidt tot nieuwe ideeën en inzichten.

Versnelling klimaatadaptatie
Het overkoepelende doel is te komen tot een nieuwe werkwijze voor middelgrote gemeenten om snel te komen tot effectievere klimaatadaptatie projecten, zoals de aanleg van onder meer goede drainagesystemen, waterbergingen, parken en groene daken.