De torens van de IJsselkering zijn rood verlicht zodat omwonenden weten dat het hoogwater is (foto: Twitter).

De combinatie van de zuidwesterstorm Ciara, springtij en hoge rivierafvoeren heeft in Nederland vooralsnog nergens tot grote problemen voor waterbeheerders geleid. Rijkswaterstaat sloot drie van de zes stormvloedkeringen voor bescherming tegen het hoogwater. Wel fungeerde voor het eerst de polder Noorderwaard in de Biesbosch als nevengeul vanwege de hoge waterstand in de Merwede, opgestuwd door Ciara.

Rijkswaterstaat sloot 10 februari de Hollandsche IJsselkering vanwege de hoge waterstanden en het springtij. De torens zijn dan rood verlicht zodat mensen in de buurt weten dat het hoogwater is. Deze stormvloedkering was het eerste Deltawerk dat na de watersnoodramp van 1953 werd opgeleverd. De kering beschermt sinds 1958 het laagstgelegen deel van ons land. De kering blijft volgens RWS waarschijnlijk tot woensdag gesloten.

Als tweede stormvloedkering sloot in de ochtend van 10 februari de Oosterscheldekering. De sluiting van de kering wordt in gang gezet bij een verwachte waterstand van 3,05 m NAP en duurt ongeveer 80 minuten. De laatste keer dat de kering dichtging, was op 3 januari 2018. Tot slot sloot RWS de Haringvlietsluizen om het zeewater tegen te houden.

Primeur voor Noordwaard

Het hoge water zorgde verder voor een primeur. Zo deed de polder Noordwaard in de Biesbosch op 10 februari voor het eerst waar ze voor is gemaakt: het rivierwater vanaf de Merwede dwars door het gebied laten afstromen richting Noordzee. De voormalige Noordwaard polder is zo’n 4.450 hectare groot– circa 6.000 voetbalvelden – en ligt tussen de Biesbosch en de rivier de Nieuwe Merwede.

Doordat de Noordwaard water uit de Merwede opvangt, daalt het waterpeil in de Merwede met 30 cm en zouden steden als Dordrecht en Gorinchem droog moeten blijven. Door de hoge waterstand liepen kades in Dordrecht op 10 februari nog onder water. De gemeente probeert het water met zandzakken buiten panden langs de kade te houden.

Tijdelijke waterkering geplaatst in Zwijndrecht

De aanleg van de Noordwaard is in gang gezet doordat midden jaren 90 hoogwater tot twee keer toe de regio bedreigde. De laatste keer, in 1995, werden onder anderen inwoners van Gorinchem-Oost massaal geëvacueerd. Voormalig minister Schultz van Haegen kwam 12 oktober 2015 naar de Noordwaard om de ontpoldering op te leveren. Drie jaar eerder werd gestart met de ontpoldering.

In Zwijndrecht zijn maandagochtend boxbarriers geplaatst om het water tegen te houden. Dit gebeurde vijf jaar geleden voor het laatst. De tijdelijke waterkering, ruim tien jaar geleden ontwikkeld door BAM Infraconsult in samenwerking met GMB en Movares, bestaat uit bakken van kunststof verbonden met koppelstukken. Een pomp vult de bakken met water die worden afgesloten met een deksel. Ook de gemeente Rotterdam sloot 10 februari meerdere kades af in de stad af vanwege het hoge water.