Chemie-Pack moet waterschap schoonmaakkosten betalen

Chemie-Pack moet de kosten van het opruimen van verontreinigd bluswater aan Waterschap Brabantse Delta betalen. Dat heeft de Raad van State onlangs bepaald. Het gaat om een bedrag van 11 miljoen euro. Het is overigens nog allerminst zeker dat het waterschap het volledige bedrag krijgt, gezien het faillissement van Chemie-Pack.
De uitspraak van de Raad van State is de laatste stap in een drie jaar durend juridisch proces tussen waterschap Brabantse Delta en Chemie-Pack Nederland BV en Chemie-Pack Onroerend Goed BV. Naar aanleiding van de Moerdijkbrand ruimde het waterschap 33 miljoen liter vervuild slootwater en 1.900 ton vervuilde slootbodem op. De kosten bedroegen ruim 11 miljoen euro.
Het waterschap had de kosten op Chemie-Pack verhaald en beslag laten leggen op het verzekeringsgeld van het bedrijf. Chemie-Pack ging in hoger beroep en heeft dat nu dus verloren.
Failliet
Door het faillissement van Chemie-Pack is het overigens allerminst zeker dat het waterschap nu ook het volledige bedrag krijgt. Zo laat curator Thijs Schraven op de NOS-website weten dat er twee door Chemie-Pack afgesloten verzekeringen zijn die het kunnen dekken. ‘Maar de verzekeraars zijn nog niet eens tot uitkering overgegaan, dat heeft ook te maken met de lopende strafzaak. Als ze tot uitkering over zouden gaan, valt het geld in de boedel en dan is niet gezegd dat dat geld één op één naar het waterschap gaat’, aldus Schraven.
Vervolgactie
Het waterschap zet alles op alles om zoveel mogelijk kosten vergoed te krijgen, waarbij de pijlen worden gericht op Chemie-Pack Onroerend Goed BV. Het waterschap beraadt zich nu over de vervolgactie. Hierbij is de inzet om zoveel mogelijk geld terug te krijgen.
Dijkgraaf Carla Moonen: ‘Drie jaar lang heeft het waterschap in samenwerking met de betrokken overheidspartners juridisch gestreden om zoveel mogelijk kosten terug te krijgen. Het statement van het waterschap is altijd geweest: ‘Het kan niet waar zijn dat overheden en daarmee de belastingbetalers opdraaien voor kosten die door de vervuiler zijn veroorzaakt.’ Wij zijn dan ook zeer content dat de uitspraak van de Raad van State ons daarin ondersteunt en trots op de deze bevestiging dat we het goed hebben gedaan.’