Sitech is verantwoordelijk voor een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie op het industrieterrein Chemelot (foto: Wikimedia Commons).

Chemelot mag een jaar langer afvalwater lozen volgens de oude lozingsvergunning die op 31 december verliep. Sitech Services heeft nog geen nieuwe vergunning aangevraagd voor het lozen van afvalwater van het chemische industrieterrein. Als de 55 bedrijven op het terrein geen afvalwater meer mogen lozen, moeten ze worden stilgelegd. Volgens Waterschap Limburg is dat geen optie.

Josette van Wersch, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg verklaarde aan Limburg1 dat het stilleggen van de bedrijven financiële en commerciële gevolgen heeft en de werkgelegenheid  beïnvloedt. Enkele maanden geleden ontstond commotie omdat Sitech, de beheerder van het afvalwater op Chemelot, te laat was met het aanvragen van de nieuwe lozingsvergunning. Daardoor kon het waterschap niet voor de start van het jaar een nieuwe vergunning verlenen. Het verlenen van de vergunning ligt extreem gevoelig vanwege de pyrazool-affaire. Via Chemelot worden zo’n 650 stoffen via de beek Ur in de Maas worden geloosd. Dat oppervlaktewater wordt op diverse plaatsen in de Maas door drinkwaterbedrijven ingenomen voor de bereiding van drinkwater.

Economisch belang

Volgens Van Wersch heeft het waterschap ook oog voor het economisch belang. Zij stelt ook dat het  niet zo is dat de bestaande vergunning niet deugt, maar in de nieuwe vergunning moeten ook opkomende stoffen waarvoor nog geen normering is, worden vastgelegd.  Sitech krijgt nu tot 17 maart de tijd om een volledige aanvraag in te leveren. Een woordvoerster van Chemelot gaat ervan uit dat die deadline wordt gehaald. Het bedrijf heeft externe specialisten ingehuurd om hen te helpen.

Raad van State

In oktober 2019 oordeelde de Raad van State nog dat Waterschap Limburg heeft met het verlenen van een lozingsvergunning aan Sitech Services de belangen van de drinkwatervoorziening voldoende in het oog gehouden. De drinkwaterbedrijven WML, Dunea en Evides hadden een hoger beroep aangespannen tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank. De drinkwaterbedrijven gaven overigens aan dat zij wel hoop putten uit de overwegingen van de Raad van State. Zij verwachten namelijk dat in de nieuwe vergunning van Sitech het drinkwaterbelang beter zal zijn gewaarborgd.