Artist impression van de terp (Twitter).

De contouren van de nieuwe buitendijkse terp in het Friese Blije zijn goed te zien. Het bouwwerk is al goed op hoogte. De terp moet de verbinding tussen het dorp en het Wad weer zichtbaar maken. Het project ontving onder meer een half miljoen euro subsidie uit het Waddenfonds. Begin oktober dit jaar moet het project klaar zijn.

De vereniging Dorpsbelang van het dorp Blije in Friesland nam het initiatief om de ‘Terp fan de Takomst’ te realiseren. Het dorp, dat zich sterk verbonden voelt met de Waddenzee, stelt in haar dorpsvisie ‘we willen weer met het gezicht naar de Waddenzee wonen, leven en werken’.

Centraal element in die visie is het idee om buitendijks, ter hoogte van Blije een nieuwe terp te maken. Het kleilichaam van de terp is een aardwerk in de kweldervlakte waarop een cirkelvormige zuilengang staat. Het oogt van verre als een harde potloodtekening die aanduidt: hier is iets te zien, in deze verlatenheid ligt een bestemming.

Buitendijkse belevingsplek

In de kwelder ‘tekende’ kunstenaarsgroep Observatorium, een studio voor kunst in de openbare ruimte en place-making in Rotterdam, met de palen de toekomstige vorm van de terp. Het pad vanaf de zeedijk verleidt de bezoeker om de kwelder in te gaan en de hoogte in de vlakte te bezoeken.

Begin juli startten de werkzaamheden voor het ontwerp van Ruud Reutelingsperger. Doel is om een buitendijkse belevingsplek te creëren in de vorm van een terp bij Blije, meldt Omrop Fryslân. Momenteel is het buitendijkse gebied niet goed toegankelijk en is het dorp hiervan afgesloten. Daarom moet de ‘Terp fan de Takomst’ de bereikbaarheid van dit buitendijks gebied te verbeteren zodat de Waddenzeekust meer onderdeel van Blije wordt.

Subsidie Waddenfonds

Zo komt er een pad van ongeveer 1,5 kilometer. Dit pad loopt naar de terp en op deze verhoging komt een houten bouwwerk. Vanuit dit bouwwerk wat tegelijkertijd een uitkijkpost is, is het hele gebied goed te zien. Tevens is het gebouw een plek voor kleinschalige evenementen.

Het project ontving een subsidie van een half miljoen euro uit het Waddenfonds. Daarnaast is er financiële steun vanuit de provincie Friesland, het Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en BPD Cultuurfonds. Hierdoor worden de kosten van het project voor 90% gedekt. De ‘Terp fan de Takomst’ moet begin oktober dit jaar klaar zijn. Bij Arcadia, het vervolg op Culturele Hoofdstad, wordt de terp aankomend jaar officieel in gebruik genomen.