Sinds 1 januari gelden nieuwe regels voor de handel tussen Europese lidstaten en Engeland, Wales en Schotland. (foto: Pixabay).

Op 31 december 2020 verloopt de overgangsperiode voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Met de Brexit Impact Scan kunnen waterschappen zich voorbereiden op de Brexit. Tot op heden is er geen akkoord over de voorwaarden. De impactscan houdt daarom rekening met twee scenario’s: een deal en een no-deal Brexit.

De impact van de Brexit verschilt per waterschap verschillen. Voor een aantal waterschappen zijn inkoop en aanbesteden belangrijke onderwerpen, als zij producten en diensten invoeren vanuit het VK. Ook zijn er waterschappen die samenwerkingsverbanden hebben gesloten met het VK. Of waterschappen werken met risicovolle beleggingen of andere financiële producten uit het VK.

Toeleveranciers
Met de impactscan wordt ook in kaart gebracht of toeleveranciers van een waterschap afhankelijk zijn van leveranciers in het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse overheid adviseert in die gevallen om rechtstreeks in contact te treden met die toeleveranciers en te onderzoeken of deze leverancier ook niet indirect door de Brexit geraakt kan worden. Bij twijfel of toeleveranciers afspraken na de overgangsperiode kunnen nakomen, kunnen alternatieve toeleveranciers worden gezocht.

Onderhandelingen
De onderhandelingen tussen de EU en het VK gaan nog intensief door. Aanvankelijk was de inzet een akkoord te sluiten vóór eind oktober 2020, zodat het Europees Parlement en de EU-lidstaten zich tijdig over het akkoord konden buigen. Nu dit niet is gelukt zijn zeer intensieve onderhandelingen gaande om toch zo snel mogelijk tot een akkoord te komen. Er zijn nog geen afspraken over een gelijk speelveld, visserij en governance.