Een luchtfoto van de zwarte Bansloot (haaks op de weg) en de inmiddels drooggepompte Bermsloot bij Stampersgat (foto: waterschap Brabantse Delta).

Waterschap Brabantse Delta is nog altijd op zoek naar de bron van de verontreiniging die ervoor zorgde dat begin oktober het water in de Bansloot bij gemaal Heerjansland in Stampersgat zwart kleurde. Ondanks uitgebreid laboratoriumonderzoek is nog niet meer bekend dan dat de verontreiniging organisch van aard is. De samenstelling en bron blijven een raadsel.

Inmiddels is de waterkwaliteit weer op een aanvaardbaar peil, maar daarvoor heeft het waterschap zo’n drie weken lang hard moeten werken. Nadat Brabantse Delta op 8 oktober een melding ontving van zwart, stinkend water rond het gemaal Heerjansland bij Stampersgat (gemeente Halderberge), is het gemaal meteen uitgeschakeld, zodat het verontreinigde water niet stroomafwaarts de Mark en Dintel kon bereiken. Vervolgens is het waterschap begonnen met het wegpompen van de 25.000 kubieke meter verontreinigd water uit de Bermsloot en de Bansloot, die daarvoor eerst werden afgedamd. De Bermsloot (die haaks op de veel bredere Bansloot staat) is daarna geruime tijd leeg blijven staan, zodat zuurstof in de bodem kon trekken en de bodem zichzelf verder kon zuiveren.

Eerst vrachtwagens, daarna via persleiding
Het water uit de Bermsloot en de Bansloot werd in eerste instantie met vrachtwagens naar het rioolpersstation in Roosendaal vervoerd, van waaruit het naar de rwzi in Rilland-Bath ging. Dat werd gezien als een milieuvriendelijke oplossing, omdat het verontreinigde water op deze manier niet in overig oppervlaktewater terecht kon komen. Op vrijdag 19 oktober startte het waterschap met een alternatieve oplossing om het verontreinigde water uit de Bansloot te halen: het water werd vanuit de Bansloot in de ter plaatse aanwezige afvalwaterpersleiding onder de grond gepompt. Via de persleiding kwam het water alsnog bij de waterzuivering in Rilland-Bath terecht, maar deze oplossing is volgens het waterschap milieuvriendelijker. Dat er geen vrachtwagens meer hoeven te rijden, is bovendien veiliger voor de omgeving.

Onder de vervuilingsnorm
Maandag 29 oktober is het waterschap gestopt met het afpompen van het vervuilde water. Uit onderzoeken was gebleken dat het verontreinigde water onder de vervuilingsnorm zit en daarom is extra afvoer onnodig geworden. Het meest vervuilde water is afgepompt en de neerslag in het laatste weekend van oktober heeft ervoor gezorgd dat er meer zuurstof in het water terecht is gekomen.

Gemaal Heerjansland bij Stampersgat (foto: Wikimedia Commons).

Beluchter geplaatst en na enkele dagen weer verwijderd
Ofschoon de waterkwaliteit onder de vervuilingsnorm zit, besloot het waterschap in dat weekend toch één beluchter te plaatsen bij het gemaal Heerjansland. De extra zuurstof bevorderde de kwaliteit van het water voordat het via het gemaal naar de Dintel werd gepompt. Op woensdagmiddag 31 oktober heeft het waterschap de beluchter weer verwijderd. De waterkwaliteit is volgens Brabantse Delta weer op een acceptabel peil. Ook de tijdelijke dammen die geplaatst waren in de Bansloot, zijn weggehaald.

Zoektocht gaat verder
Ondertussen gaat de zoektocht naar de bron van de verontreiniging nog steeds verder. Ook hoopt het waterschap dat laboratoriumonderzoek iets meer informatie oplevert dan de vaststelling dat het gaat om een organische verontreiniging. Als de precieze samenstelling van het zwarte water kan worden vastgesteld, levert dat mogelijk waardevolle aanknopingspunten op in de speurtocht naar de bron.