Noord-Brabant intensiveert de aanpak om vervuiling van grondwater te reduceren bij acht grondwaterwingebieden waar overschrijding van de verzuilingsnormen dreigt (foto: Brabant Water).

De provincie Noord-Brabant, landbouworganisatie ZLTO en drinkwaterbedrijf Brabant Water intensiveren de aanpak om vervuiling van grondwater te reduceren. Dat gaat gebeuren bij acht grondwaterwingebieden waar overschrijding van de vervuilingsnormen door nitraat en fosfaat dreigt. Het gaat om de grondwaterbeschermingsgebieden rond de drinkwaterwinningen in Vessem, Nuland, Roosendaal, Waalwijk, Helvoirt, Bergen op Zoom, Gilze en Tilburg Gilzerbaan.

Stimuleringsaanpak richt zich op individuele boeren
De samenwerkende partijen steken geld in een stimuleringsaanpak, gericht op individuele agrariërs. Zij worden geholpen om meststoffen efficiënter te gebruiken. Met als beoogd resultaat een besparing op meststoffen, een betere gewasopbrengst en een positief effect op de (grond)waterkwaliteit.

Afspraken maken deel uit van nationale aanpak
De totale kosten van het project bedragen ruim anderhalf miljoen euro. Behalve de samenwerkende partners dragen ook het Rijk en de Europese Unie hieraan bij. Het project is niet vrijblijvend, zo benadrukken de samenwerkende partijen: de afspraken maken deel uit van een nationale aanpak, gericht op het treffen van maatregelen om te voldoen aan de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.