De voedselrijke Roggenplaat in de Oosterschelde is belangrijk voor trekvogels en rustende zeehonden (foto: Rijkswaterstaat).

Rijkswaterstaat en Boskalis tekenden op 3 juli het contract voor het uitvoeren van de zandsuppletie op de Roggenplaat in de Oosterschelde. De zandsuppletie start op 1 oktober en is naar verwachting eind december afgerond. Dan moet de Roggenplaat weer minstens 25 jaar op het gewenste niveau kunnen blijven.

Boskalis gaat volgens het contract 1,3 miljoen m3 zand opspuiten in zeven deelsegmenten, waarvan er één segment wordt opgespoten in het kader van de natuurcompensatie voor de vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde. De kosten van het werk bedragen circa 12,3 miljoen euro. De Europese Unie betaalt hieraan mee via de Interreg-subsidie Smartsediment, maar ook het Rijk (ruim 6 miljoen euro), de provincie Zeeland, natuurorganisaties en gemeenten rondom de Oosterschelde dragen hun steentje bij. Bovendien is er door Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde een crowdfundingactie opgezet voor het ophogen van de zandplaat. Die actie in 2014 leverde 12.435 euro op, bijeengebracht door 300 donateurs.

Zandhonger
De voedselrijke Roggenplaat in de Oosterschelde is belangrijk voor trekvogels en rustende zeehonden. Door de Oosterscheldekering is de stroming minder sterk, waardoor er geen natuurlijke opbouw meer is van zandplaten. Dat is de zogeheten zandhonger. Met name tijdens stormen verdwijnt er zand in de naastgelegen geulen. Daardoor wordt de Roggenplaat steeds lager en kleiner. Door de ophoging blijft de zandplaat ook de komende 25 jaar in stand en kunnen vogels er terecht om voedsel te vinden en zeehonden om er te rusten.

Natuur, veiligheid en andere belangen
Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zetten zich al langere tijd in voor de suppletie van de zandplaten die cruciaal zijn voor de natuur. Volgens Rijkswaterstaat snijdt het mes nu echter aan meerdere kanten: “Ook de veiligheid wordt gediend: de dijken aan de zuidkant van Schouwen krijgen te maken met verminderde golfaanval. En naast natuur en veiligheid spelen er nog meer belangen rond de Roggenplaat, zoals mosselkweek. Zorgvuldig omgaan met de omgeving was daarom een belangrijk aandachtspunt in de aanbesteding van de suppletie.”