Foto: Wikimedia Commons

Het eerste kwartaal van 2020 is voor Koninklijke Boskalis Westminster (Boskalis) financieel boven verwachting verlopen. “In het licht van de wereldwijde ontwikkelingen van het covid-19-virus heeft Boskalis een alleszins goed eerste kwartaal afgesloten”, stelt het bedrijf in een persbericht. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is de omzet licht toegenomen bij een hoger resultaat.

Wel meldt Boskalis dat de omvang van de orderportefeuille in het eerste kwartaal licht is afgenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2019, maar toen was er volgens het bedrijf ook sprake van een “recordstand”. Tot nog toe zijn er geen geboekte opdrachten van betekenis geannuleerd, laat Boskalis weten. Daarmee heeft het zijn toch al zeer solide financiële positie in het eerste kwartaal verder kunnen versterken.

‘Maximale voorzorgsmaatregelen’
Bij het uitbreken van het coronavirus heeft Boskalis naar eigen zeggen maximale voorzorgsmaatregelen getroffen om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van zijn werknemers te waarborgen. Daarbij zijn tegelijk stappen gezet om de operationele activiteiten maximaal voort te kunnen zetten.

Wereldwijde reisbeperkingen
De projecten die Boskalis uitvoert of waarin het participeert, worden slechts in beperkte mate getroffen door algehele lockdownmaatregelen. “De grootste operationele uitdaging is het aflossen van de scheepsbemanningen en het projectpersoneel als gevolg van de wereldwijde reisbeperkingen”, stelt het bedrijf. Inmiddels is in samenwerking met de Travel Clinic, onderdeel van het Erasmus Medisch Centrum, een testprocedure op Covid-19 uitgewerkt. Deze procedure wordt sinds enkele weken succesvol toegepast voor het aflossen van bemanningen op schepen.

Dredging & Inland Infra
De omzet van de divisie Dredging & Inland Infra is in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar licht afgenomen bij een lager resultaat. Ook de orderportefeuille van deze divisie is ten opzichte van eind 2019 licht afgenomen. In Nederland nam de orderportefeuille echter toe, mede door de definitieve gunning voor groot onderhoud aan de Rijksweg N3 en onderhoudsbaggerwerk in de haven van Rotterdam. De bezetting van de hoppervloot lag in verhouding tot vorig jaar op een lager niveau, maar de bezetting van de cuttervloot was in het eerste kwartaal uitzonderlijk sterk, stelt Boskalis. Dat kwam mede door de inzet van de megacutter Helios in het Midden-Oosten.

Uitvoering werkzaamheden Markermeerdijken
Dankzij de uitspraak van de Raad van State over de versterking van de Markermeerdijken, kan Boskalis in Nederland ook de komende periode rekenen op een fraaie omzet. De uitvoering van de dijkversterkingswerkzaamheden zal in 2020 en 2021 immers een belangrijke bijdrage leveren aan de omzet van Boskalis in Nederland. Tevens is in het tweede kwartaal een vervolgopdracht ontvangen voor de aanleg van een tweede kunstmatig eiland in het IJmeer, grenzend aan het zogenoemde Strandeiland, dat momenteel wordt gerealiseerd naast de bestaande IJburg-eilanden in Amsterdam.

Geen garantie voor de toekomst
Ondanks de goede kwartaalcijfers houdt Boskalis voor wat betreft het verwachte jaarresultaat 2020 nadrukkelijk een slag om de arm. Het lijkt volgens het bedrijf onontkoombaar dat de coronacrisis, in combinatie met de lage olieprijs, een negatief effect zal hebben op de business. “Het marktbeeld dat wij schetsten in het Corporate Business Plan 2020-2022, dat wij begin maart presenteerden, is inmiddels achterhaald”, stelt Boskalis. “Desalniettemin zijn wij gegeven de extreme omstandigheden niet uitgesproken negatief over de rest van het jaar. Mede dankzij het recordorderboek waarmee het jaar is gestart, in combinatie met de intern getroffen maatregelen en de eerste tekenen dat de Covid-19-restricties zich wereldwijd lijken te stabiliseren, wordt met voorzichtig vertrouwen vooruitgekeken naar de rest van het jaar.”