Kustecosystemen, zoals deze zeegrasvelden, houden de waterkwaliteit op peil en kunnen fungeren als klimaatbuffers die een kosteneffectieve manier vormen om CO2 uit de atmosfeer te halen (foto: Claire Fackler, CINMS, NOAA/CC).

Koninklijke Boskalis Westminster en Wetlands International, een internationale NGO die zich richt op het beschermen en herstellen van wetlands, gaan intensiever samenwerken om waterrijke en moerasachtige gebieden aan de kust te versterken en herstellen. Niet alleen dragen deze wetlandgebieden bij aan de kustbescherming en ondersteunen ze de visserij, ze zijn ook enorme opslagplaatsen van CO2.

De samenwerkingspartners gaan zich in eerste instantie richten op het ontwikkelen van expertise en kennis op het gebied van zogeheten ‘blue carbon’ ecosystemen, die kunnen bijdragen aan het realiseren van klimaatdoelstellingen, adaptatie en het behoud van biodiversiteit. ‘Blue carbon’ verwijst naar de CO2 die wereldwijd wordt opgeslagen door kustecosystemen, met name mangrovebossen, zeegrasvelden en kwelders. De gevolgen van klimaatverandering voor ecosystemen en gemeenschappen in kustgebieden worden steeds duidelijker, met een toenemend risico op overstromingen en erosie. De baggersector kan een belangrijke rol vervullen bij het beschermen van kustlijnen.

Kustecosystemen als kosteneffectieve klimaatbuffers
Kustecosystemen zoals mangrovebossen, zeegrasvelden en kwelders vormen een belangrijk leefgebied voor allerlei soorten dieren en planten. Deze ecosystemen leveren een belangrijke bijdrage aan het levensonderhoud van mensen en houden de waterkwaliteit op peil. Er is steeds meer belangstelling voor het behoud en herstel ervan, niet alleen vanwege de biodiversiteitswaarde maar ook omdat deze systemen klimaatbuffers zijn die een kosteneffectieve manier vormen om zowel CO2 uit de atmosfeer te halen als ervoor te zorgen dat gemeenschappen en de natuur zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

‘Nature-based’ oplossingen centraal
Jane Madgwick, Chief Executive Officer van Wetlands International: “Als natuurlijke kustbescherming, CO2- en wateropslagplaats zijn wetlands van essentieel belang om gemeenschappen en de natuur te helpen om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Samen met Boskalis willen we onze blue carbon expertise en kennis verder ontwikkelen om ‘nature-based’ oplossingen centraal te stellen als ‘best practice’ binnen de gehele sector.”

Theo Baartmans, lid van de raad van bestuur en chief operating officer van Boskalis: “Boskalis wil graag zijn ‘nature-based’-oplossingen op het gebied van kustbescherming en het verrijken van kustecosystemen tegen de gevolgen van klimaatverandering verder ontwikkelen. Door samen te werken met Wetlands International kunnen we onze respectievelijke expertises bundelen om wetlands in kustgebieden verder te versterken in termen van biodiversiteit en tegelijkertijd het potentieel van deze gebieden te benutten om CO2 op te slaan.”

Al langer partners in Ecoshape
Boskalis en Wetlands International werken al een aantal jaar samen in het Ecoshape-consortium, dat zich richt op het ontwikkelen van ‘Building with Nature’-principes, toepasbaar bij op natuurlijke processen gebaseerde waterkeringen, kustherstel, robuuste deltagebieden en duurzame havens. Volgens deze principes wordt bij het aanleggen en onderhouden van infrastructuur voorrang gegeven aan het gebruik van natuurlijke processen en materialen, zoals sedimentstromen en mangroveherstel. De twee partijen waren bijvoorbeeld betrokken bij het ‘Building with Nature Indonesia’-programma, waar mangroveherstel en op de natuur gebaseerde kustbescherming een basis bieden voor de plaatselijke economie en ontwikkeling van de gemeenschap. Building with Nature Indonesia is ontwikkeld door Wetlands International in samenwerking met het Indonesische ministerie voor Maritieme Zaken en Visserij, het Indonesische ministerie van Openbare Zaken en Huisvesting, en Boskalis als lid van het Ecoshape-consortium. Het programma wordt gesteund door het Nederlandse Fonds Duurzaam Water (FDW) en het Duitse ministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid (BMU) in het kader van het International Climate Initiative (IKI).

Bij het ‘Building with Nature Indonesia’-programma bieden mangroveherstel en op de natuur gebaseerde kustbescherming een basis voor de plaatselijke economie en ontwikkeling van de gemeenschap (foto: Matt Kieffer/CC).